VergaderingVergadering van Raad
Datum: 01-03-2016 19:30 uur
Voorzitter: Marc Witteman
Griffier: Jelle Hekman; e-mail jelle.hekman@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 46 57


4en1 theater
19:30 1
19:30 0
19:50 1
19:55 1
19:55 0
20;25 1
20:30 0
18
1
0
1
1
1
1
1
20:35 3
21:00 4
20
21:20 2
0