Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 03 oktober 2018 19:30:00

Algemene vergader informatie

Locatie: 4en1 theater, Schepersweg 6A, 3621 JK Breukelen

Datum:
03 okt. 2018, 19:30
Locatie:
4en1 theater

Agenda

Hoofdvergadering

4en1 theater
 • De vergadering van 2 oktober is geschorst.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:34 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Het collegewerkprogramma is de vertaling van het coalitieakkoord van VVD, Lokaal Liberaal, GroenLinks en CDA.
  De commissie bestuur en financien van 18 september 2018 heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk. Het collegevoorstel is gewijzigd bij beslispunt 1 d: in 2018 wordt € 105.000 beschikbaar gesteld voor een eenmalige investering leefomgeving en de start van de routekaart duurzaamheid.

  De behandeling is als volgt:
  Eerste termijn - Algemene Beschouwingen: 5 minuten per fractie, zonder onderbreking; met indiening van moties en amendementen;
  mogelijkheid tot debat in aansluiting op de bijdrage per fractie.

  Reactie college
  Tweede termijn: 3 minuten per fractie, met debat
  Stemming over moties en amendementen.

  Verwacht wordt dat de eerste termijn op dinsdag 2 oktober plaatsvindt en de overige onderdelen op woensdag 3 oktober.
  In het collegewerkprogramma is een correctie aangebracht: op blz. 23: incidentele korting op mantelzorgcompliment i.p.v. structureel.
 • De commissie fysiek domein van 11 september 2018 heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk.
 • Na afloop informele afsluiting