Raad 03 oktober 2018 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De vergadering van 2 oktober is geschorst.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het collegewerkprogramma is de vertaling van het coalitieakkoord van VVD, Lokaal Liberaal, GroenLinks en CDA.
  De commissie bestuur en financien van 18 september 2018 heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk. Het collegevoorstel is gewijzigd bij beslispunt 1 d: in 2018 wordt € 105.000 beschikbaar gesteld voor een eenmalige investering leefomgeving en de start van de routekaart duurzaamheid.

  De behandeling is als volgt:
  Eerste termijn - Algemene Beschouwingen: 5 minuten per fractie, zonder onderbreking; met indiening van moties en amendementen;
  mogelijkheid tot debat in aansluiting op de bijdrage per fractie.

  Reactie college
  Tweede termijn: 3 minuten per fractie, met debat
  Stemming over moties en amendementen.

  Verwacht wordt dat de eerste termijn op dinsdag 2 oktober plaatsvindt en de overige onderdelen op woensdag 3 oktober.
  In het collegewerkprogramma is een correctie aangebracht: op blz. 23: incidentele korting op mantelzorgcompliment i.p.v. structureel.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissie fysiek domein van 11 september 2018 heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Na afloop informele afsluiting
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)