VergaderingVergadering van Raad
Datum: 10-07-2018 19:30 uur
Voorzitter: Marc Witteman
Griffier: Jelle Hekman; e-mail jelle.hekman@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 46 57


4en1 theater
0
3
1
0
2
10
0
7
8
8
7
12
6
8
3
14
23
6
0
8
7
1
0
0