Raad 02 juli 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Betreft een actualisatie van de Woonvisie 2017-2022 met als uitgangspunten:
  1. voldoende betaalbare woningen, nu en straks;
  2. vergroten van het aanbod aan middenhuur;
  3. wonen met welzijn en zorg: aanbod verruimen;
  4. verduurzaming van de woningvoorraad;
  5. ruimte voor nieuwe woonconcepten.

  De commissie fysiek domein van 18 juni 2019 heeft geadviseerd dit te behandelen als bespreekstuk.
  Discussiepunten:
  1. eisen voor middenhuur
  2. 10% sociale koop
  3. kernbinding
  4. wettelijke verplichting "aardgasvrij"
  5. duurzaamheidseisen.
  Er worden meerdere amendementen en moties ingediend.
  vergroten verkleinen laden...
 • De nieuwe verordening is een herziene versie van de huidige verordening, welke regionaal is afgestemd met 15 gemeenten in de regio Utrecht. Daarnaast kan iedere gemeente een aantal lokale beleidsregels opnemen via de keuzemogelijkheden (bevoegdheid raad) en kan-bepalingen (bevoegdheid college).
  De huidige verordening vervalt, gelet op de Huisvestingswet 2014, per 1 juli 2019.

  De commissie fysiek domein van 18 juni heeft geadviseerd tot behandeling als bespreekstuk.
  Lokaal Liberaal en PVV dienen een amendement in over het schrappen van het artikel over urgentie statushouders.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)