Raad 12 november 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Opening

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Spreekrecht inwoners

   
  geen documenten
  Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 11 november 2019, 12:00 uur bij griffie@stichtsevecht.
  De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Vragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk maandag 11 november 2019, 12:00 uur bij griffie@stichtsevecht.nl.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Programmabegroting 2020

  Bespreekstuk
  22 documenten
  In de programmabegroting en meerjarenbegroting 2020-2023 geeft het college het beleid voor 2020 en volgende jaren aan. Het collegeprogramma is verwerkt in de begroting.

  De programmabegroting is besproken in de commissie bestuur en financien van 29 oktober 2019.

  De fractie van Streekbelangen heeft 5 amendementen en een motie aangekondigd. Het amendement A 1 uitstel verduurzaming gebouwen wordt mede ingediend door Lokaal Liberaal en de VVD.
  De fractie van Lokaal Liberaal heeft moties aangekondigd over Dag brandweervrijwilliger en Bijdrage aan eigen bijdrage zorgkosten. De fracties van Lokaal Liberaal en Streekbelangen dienen een amendement in over individuele begeleiding en BSOplus. De PvdA heeft een moties aangekondigd over gelijke stagevergoedingen voor MBO-, HBO- en WO-studenten. Het CDA e.a. komen met een amendement over Visie op kerkgebouwen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Per fractie maximaal 4 minuten, m.u.v. het voorlezen van de opdracht uit de amendementen en moties. Na elke spreker mogelijkheid tot debat. Formeel indienen van de amendementen en de moties,
  De fracties wordt verzocht uiterlijk dinsdag 5 november, 17.00 uur de amendementen en moties aan de griffie te sturen.

  Schorsing na de eerste termijn
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5 b

  Reactie college

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Na tweede termijn korte schorsing.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting

   
  geen documenten
  Na afloop informele afsluiting.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)