VergaderingVergadering van Raad
Datum: 03-11-2020 19:30:00 uur
Voorzitter: Ap Reinders
Griffier: Bianca Espeldoorn-Bloemendal; e-mail Bianca.Espeldoorn@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 45 35


Digitale vergadering 1
0
0
0
1
1
0
2
0
3
5
11
6
0
3
8
7
19
3
0
0