vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Betreft de bouw van 12 levensloopbestendige appartementen op het perceel Wilhelminastraat 31-35 in Breukelen. Er zijn twee zienswijzen ingediend, waarvan een ondertekend door meerdere personen.

  De commissie Fysiek Domein van 12 oktober 2020 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld.

  Discussiepunt is onvoldoende draagvlak bij omwonenden.

  vergroten verkleinen laden...
 • Vastgoednota.

  Advies uitbrengen aan de raad

  De Vastgoednota is een belangrijke stap in de doorontwikkeling van de vastgoedorganisatie als eigenaar en beheerder van het gemeentelijk vastgoed. In deze Vastgoednota wordt het beleidskader voor vastgoedmanagement omschreven alsmede sturing gegeven aan de strategische vastgoedportefeuille. Het Vastgoedbeleid uit de voorgaande jaren wordt met deze nota geactualiseerd.

  De commissie Fysiek Domein van 14 oktober 2020 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld.

  Discussiepunten betreffen de aangekondigde moties en amendementen, het proces en het mandaat. Het raadsvoorstel is in oorspronkelijke versie aan de raad worden aangeboden, zonder verwerking van de inhoud van de concept amendementen waar overeenstemming over was.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Betreft het beheerplan gemeentelijk vastgoedbeheer 2020-2029, met daarin opgenomen scenario 2 (de gemeente stoot de vastgoedobjecten conform de Vastgoednota 2020 af) als beleidskader.

  De commissie Fysiek Domein van 14 oktober 2020 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld. Het besluit kan pas worden genomen na vaststelling van de vastgoednota.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

  Vergaderstukken bij agendapunt:

  • Stemmingen bij document:

   16. M 16.1 GL e.a. - aanpassing N201

   Aangenomen
   Bekijk resultaat
   Partij Voor Tegen
   CDA (3 personen)

   CDA: stemgedrag

   • Sarah van Lindenberg-Hess
   • Pim van Rossum
   • Klaas Overbeek
   3
   0
   ChristenUnie-SGP (2 personen)

   ChristenUnie-SGP: stemgedrag

   • Ike Roetman
   • Frans de Ronde
   1
   0
   GroenLinks (5 personen)

   GroenLinks: stemgedrag

   • Marja van Gaalen
   • Tjeerd Schuhmacher
   • Ed Theunen
   • Gertjan Verstoep
   • Albert Gemke
   5
   0
   Het Vechtse Verbond (1 persoon)

   Het Vechtse Verbond: stemgedrag

   • Mieke Hoek
   1
   0
   Lokaal Liberaal (8 personen)

   Lokaal Liberaal: stemgedrag

   • Rein Bonhof
   • Ron Druppers
   • Ronald van Liempdt
   • Hans van Maanen
   • Onno Tijdgat
   • Bas Verwaaijen
   • Frank Venus
   • Suzanne Kox-Meijer
   7
   0
   PvdA (3 personen)

   PvdA: stemgedrag

   • Joseph Toonen
   • Douwe van der Wal
   • Els Swerts
   3
   0
   PVV (1 persoon)

   PVV: stemgedrag

   • Wim Ubaghs
   0
   1
   Samen Stichtse Vecht (1 persoon)

   Samen Stichtse Vecht: stemgedrag

   • Riëtte Habes
   1
   0
   Streekbelangen (3 personen)

   Streekbelangen: stemgedrag

   • Rob Roos
   • Jacques Helling
   • Karin van Vliet
   3
   0
   VVD (6 personen)

   VVD: stemgedrag

   • Pauline Bredt-Aler
   • Rianne Beekman
   • Jos van Nieuwenhoven
   • Rick Nederend
   • Babet de Vries
   • Arjan Wisseborn
   6
   0
   Totaal 30 1
   30 1 2
 • vergroten verkleinen laden...