VergaderingVergadering van Raad
Datum: 14-07-2020 19:30 uur
Voorzitter: Ap Reinders
Griffier: Bianca Espeldoorn-Bloemendal; e-mail Bianca.Espeldoorn@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 45 35


Digitale vergadering 1
0
0
0
0
3
1
1
0
2
3
0
6
6
3
7
0
8
13
10
2
0
0