VergaderingVergadering van Raad
Datum: 15-12-2020 19:30 uur
Voorzitter: Ap Reinders
Griffier: Bianca Espeldoorn-Bloemendal; e-mail Bianca.Espeldoorn@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 45 35


Digitale vergadering 1
0
0
0
1
2
0
3
0
1
6
1
9
2
3
3
3
2
1
2
0
3
30
11
0
0