Raad 15 juli 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  De vergadering vindt derhalve niet plaats in Boom en Bosch.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Het beoordelingskader en de contour vormen een vertrekpunt waarop het integrale ruimtelijke perspectief verder wordt uitgewerkt en kan worden beoordeeld. Dit besluitvormingsmoment geeft de raad de mogelijkheid om aandachtspunten of aanscherpingen mee te geven ten aanzien van de contour om te verwerken in het op te stellen integraal ruimtelijke perspectief en is een tussenstap om medio 2021 in de regio te komen tot een definitief Ruimtelijk Economisch Perspectief en Programma (REP). In het definitieve REP worden de afspraken vastgelegd die in de regio worden gemaakt over de ruimtelijke keuzes met betrekking tot de grote opgave op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, energie en landschap.

  De commissie fysiek domein van 16 juni 2020 heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk.
  Discussiepunten:

  Diverse punten, voorafgaand aan de raadsbehandeling heeft op 30 juni een woordvoerdersoverleg plaatsgevonden. 

   

  vergroten verkleinen laden...

  Fragmenten:

  Vergaderstukken bij agendapunt:

 • De motie van Maarssen 2000, Het Vechtse Verbond,          GroenLinks en Streekbelangen is in de raad van 2 juni verwezen naar de commissie. 

  De motie is behandeld in de commissie Bestuur en Financiën en besloten is dat deze, eventueel nog gewijzigd, geagendeerd wordt voor de raad van 14 juli.  

  vergroten verkleinen laden...
 • De Motie van Streekbelangen is behandeld in de commissie van 30 juni en wordt op verzoek van de fractie wel ingediend voor de raad van 14 juli en op voorhand juridisch en ambtelijk getoetst. 

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...