VergaderingVergadering van Raad
Datum: 29-09-2020 19:30 uur
Voorzitter: Ap Reinders
Griffier: Bianca Espeldoorn-Bloemendal; e-mail Bianca.Espeldoorn@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 45 35


Digitale vergadering 1
0
0
4
1
3
0
2
2
0
1
2
1
0
2
5
2
11
10
7
3
4
5
0
31
3
0
0