VergaderingVergadering van Raad
Datum: 03-03-2020 19:30 uur
Voorzitter: Ap Reinders
Griffier: Jelle Hekman; e-mail jelle.hekman@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 46 57


4en1 theater
0
0
5
2
2
2
1
1
0
2
3
10
3
0
4
12
10
1
2
1
1
0