Raad 02 maart 2021 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Digitale vergadering

   
  geen documenten

  Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  De vergadering vindt derhalve niet plaats in het Koetshuis.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Opening

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Spreekrecht inwoners

   
  geen documenten

  Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 1 maart 2021, 12:00 uur bij griffie@stichtsevecht.nl
  De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Vragen voor het vragenhalfuur uiterlijk doorgeven op maandag 1 maart 2021, vóór 12:00 uur aan griffie@stichtsevecht.nl.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Vragen of wensen (zoals verschuiven van A- naar B-categorie) uiterlijk doorgeven op maandag 1 maart 2021, vóór 12:00 uur aan griffie@stichtsevecht.nl.

  Overzicht ingekomen stukken

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De beraadslaging over de motie heeft plaatsgevonden in de raad van 26-01-21. In verband met technische problemen bij de stemming in die vergadering wordt de motie opnieuw in stemming gebracht in de raad van 02-03-21. Er wordt niet meer over de motie gedebatteerd.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Hamerstukken

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 9.

  Bekrachtigen geheimhouding

  Hamerstuk
  3 documenten

  De raad wordt gevraagd de geheimhouding te bekrachtigen van een bijlage bij een raadsinformatiebrief waar het college geheimhouding over heeft opgelegd. 

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De Dorpsraad Vreeland en het bestuur van Dorpshuis Vreeland hebben de wens geuit voor ver(nieuw)bouw van het multifunctioneel centrum ten behoeve van het dorpshuis en de gymzaal in Vreeland. Om een nieuw gebouw te kunnen bekostigen zal onderzocht worden of bij de nieuwbouw ook appartementen voor 1 en 2 persoonshuishoudens gerealiseerd kunnen worden. Voorgesteld wordt om vanuit de investering Vervanging gymaccommodatie Vreeland een voorbereidingskrediet van € 50.000,--  beschikbaar stellen om de voorbereidingskosten te dekken.

  De commissie Fysiek Domein van 2 februari 2021 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In het kader van de herontwikkeling op de locatie Merwedeweg 5a te Breukelen vinden diverse civieltechnische activiteiten plaats. De activiteiten kunnen effect hebben op eventueel aanwezige niet gesprongen explosieven en kunnen leiden tot explosie hiervan. Door de projectontwikkelaar zijn preventieve maartregelen getroffen. Gevraagd wordt om een bedrag van € 76.028,75 (exclusief btw) vast te stellen ten behoeve van deze veiligheidsmaatregelen. Na instemming wordt een suppletie aangevraagd bij het Ministerie van BZK van 68% van genoemd bedrag. De overige 32% van het bedrag wordt gefinancierd door de projectontwikkelaar. Zodoende is dit een budget neutrale operatie.

  De commissie Fysiek Domein van 9 februari 2021 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Bespreekstukken

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raad heeft op 2 april 2019 besloten het ontwerpbestemmingsplan "Zogweteringlaan ong. naast 2 - Gageldijk ter hoogte van nr. 119 te Maarssen" niet vast te stellen. Initiatiefnemer heeft hier beroep tegen aangetekend bij de Raad van State. De RvS heeft d.d. 5 augustus 2020 in haar uitspraak de gemeenteraad opgedragen een nieuw besluit te nemen met een betere motivering. Het college heeft een onafhankelijk deskundigenadvies laten opstellen waarmee de gemeenteraad, met een goede motivering, het bestemmingsplan niet kan vaststellen.

  De commissie Fysiek Domein van 2 februari 2021 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld op verzoek van drie fracties in verband met hun standpunten. 

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Op perceel Haarrijnweg 5 in Maarssen was tot begin 2016 een dierenpension gevestigd. Woningcorporatie Portaal heeft van 2016 tot 2019 onderzocht of voor deze locatie een haalbaar plan met sociale huurwoningen kon worden gemaakt. Dat is niet gelukt. Gemeente Stichtse Vecht wil nu, opnieuw, samen met omwonenden, onderzoeken wat voor woonontwikkeling mogelijk is. Hiervoor dienen tevens de kaders en randvoorwaarden te worden vastgesteld.

  De commissie Fysiek Domein van 2 februari 2021 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld in verband met de aankondiging van 1 of 2 amendementen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Vergaderstukken bij agendapunt:

  • Stemmingen bij document:

   15. M 15.1 Motie CDA e.a. - Verkeersveiligheid N402 nabij Sportpark de Heul

   Aangenomen
   Bekijk resultaat
   Partij Voor Tegen
   Lokaal Liberaal (8 personen)

   Lokaal Liberaal: stemgedrag

   • Rein Bonhof
   • Ron Druppers
   • Ronald van Liempdt
   • Hans van Maanen
   • Onno Tijdgat
   • Bas Verwaaijen
   • Frank Venus
   • Suzanne Kox-Meijer
   7
   0
   VVD (6 personen)

   VVD: stemgedrag

   • Rianne Beekman
   • Jos van Nieuwenhoven
   • Rick Nederend
   • Babet de Vries
   • Arjan Wisseborn
   • Pauline Bredt-Aler
   6
   0
   GroenLinks (5 personen)

   GroenLinks: stemgedrag

   • Marja van Gaalen
   • Tjeerd Schuhmacher
   • Ed Theunen
   • Gertjan Verstoep
   • Albert Gemke
   5
   0
   CDA (3 personen)

   CDA: stemgedrag

   • Sarah van Lindenberg-Hess
   • Pim van Rossum
   • Klaas Overbeek
   3
   0
   Streekbelangen (3 personen)

   Streekbelangen: stemgedrag

   • Jacques Helling
   • Karin van Vliet
   • Rob Roos
   3
   0
   PvdA (3 personen)

   PvdA: stemgedrag

   • Sophia Jeddaoui
   • Joseph Toonen
   • Douwe van der Wal
   3
   0
   ChristenUnie-SGP (2 personen)

   ChristenUnie-SGP: stemgedrag

   • Frans de Ronde
   • Ike Roetman
   2
   0
   PVV (1 persoon)

   PVV: stemgedrag

   • Wim Ubaghs
   1
   0
   Het Vechtse Verbond (1 persoon)

   Het Vechtse Verbond: stemgedrag

   • Mieke Hoek
   1
   0
   Samen Stichtse Vecht (1 persoon)

   Samen Stichtse Vecht: stemgedrag

   • Riëtte Habes
   1
   0
   Totaal 32 0
   32 0 1

  Notities

 • Sluiting

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten