Raadsconferentie 05 juni 2019 19:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Locatie: Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen.
  laden...
 • Doelstelling van de avond:
  1. Bijpraten over ontwikkelingen in de regio en verkennend gesprek over positie van Stichtse Vecht op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, energietransitie en groen & landschap.
  2. Informatieve uitwisseling over het Kaderstellend Koersdocument omgevingsvisie 1.0 dat aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden om hiermee de opdracht op te halen voor het opstellen van de omgevingsvisie.

  Context:
  Regio Utrecht is aantrekkelijk voor wonen en werken en is daardoor de snelst groeiende regio van Nederland. Om deze groei in goede banen te leiden, wordt in de U10 regio gewerkt aan een gezamenlijke groeistrategie (REP: Regionaal Economisch Perspectief en programma). Er worden in samenhang plannen gemaakt om de grote opgaven op het gebied van woningbouwopgave, energietransitie, economische groei, mobiliteit en groen & landschap te faciliteren. Begin 2019 zijn 4 analyse rapporten door de U10 opgeleverd en aangeboden aan de gemeenten. Deze rapporten vormen de bouwstenen voor de REP. Het vijfde rapport (over groen & landschap) wordt nog voor de zomer verwacht.
  Niet alle gemeenten hoeven en kunnen op dezelfde manier bij te dragen aan de regionale opgaven. Dit is afhankelijk van bijvoorbeeld de ruimtelijke capaciteit en draagvlak. Aan de gemeenten is nu de opdracht om hun positionering in de regio te bepalen. Het college heeft met haar position paper van 9 april voor Stichtse Vecht een eerste lijn uitgezet, gebaseerd op het rapport Trendlijnen Stichtse Vecht. Nu wil het college graag met de raad hierover doorpraten.
  Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de Omgevingswet. De omgevingsvisie wordt opgesteld binnen een lokale en regionale omgevingscontext en krachtenveld dat volop in beweging is. Deze ontwikkelingen zijn in het Kaderstellend Koersdocument verkend en bepalen welke lokale vragen uit deze verkenning voortkomen. Deze raadsconferentie is daarom van belang ter voorbereiding op de bespreking van het Kaderstellend Koersdocument in de raad.

  Huiswerk
  De raadsleden krijgen ter voorbereiding informatie toegestuurd, zoals het Kaderstellend Koersdocument omgevingsvisie en een link naar de analyse rapporten van de U10. De rapporten worden samengevat in factsheets.
  laden...
 • Aan een aantal tafels kunnen vragen worden gesteld over de analyse rapporten U10:
  - U10 analyse rapporten over Wonen
  - U10 analyse rapport Mobiliteit
  - U10 analyse rapport Energie
  - U10 analyse rapport Landschap in wording
  - U10 analyse rapport Economische positionering
  - Trendlijnenrapport Stichtse Vecht
  Aan deze tafels wordt nadere toelichting gegeven op de rapporten en de factsheets (zie onder ‘ huiswerk’ ). Vervolgens worden de aanwezigen uitgenodigd hun eigen ‘ Panorama Stichtse Vecht’ te ontwerpen. Welk antwoord wordt geformuleerd op de grote maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen, werken, energietransitie, mobiliteit en groen & landschap? Welke ruimtelijke gevolgen hebben deze keuzes? Met een pallet aan kleuren werken we aan een Panorama Stichtse Vecht.
  laden...
 • Na afloop staat een drankje en hapje klaar.
  laden...