Raadsconferentie 22 mei 2019 19:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Locatie: Boom en Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen
  laden...
 • Doelstelling avond: “Wat wil de gemeenteraad met het economisch profiel van de Gemeente Stichtse Vecht?”

  Er zijn 2 opties:
  1. Uitgangspunt huidige economische visie + uitvoeringsprogramma. Aanscherping van het bestaande profiel.
  2. Een heel nieuw profiel
  laden...
 • laden...
 • Inleiding op het huidige economische profiel en de economische SWOT 2019 door Patricia Swinnen
  laden...
 • Gerlof Rienstra spreekt over de huidige economische mogelijkheden in de regio.

  Gerlof Rienstra is sociaal geograaf, jurist en eigenaar van Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies. Voor zijn consultantsperiode was hij ruim 9 jaar werkzaam als (senior) beleidsmedewerker op het ministerie van EZ. Gerlof treedt 25 jaar op als project/procesbegeleider bij beleidsonderzoek en beleidsprocessen in opdrachten van diverse overheden. Daarnaast heeft hij ervaring met het analyseren van en het adviseren over economische ontwikkelingen, het opstellen van regionale bedrijventerreinenvisies en het uitvoeren van economische effectstudies in relatie tot het ruimtelijk-economisch beleid van overheden (o.a. provincie Utrecht en U10). Op dit moment werkt hij o.a. mee aan de Strategie Werklocaties van de gemeente Haarlemmermeer, de Strategische Verkenning Werklocaties in Gooi en Vechtstreek en aan de Plan/MER voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Hij schrijft elk kwartaal een artikel in het Vakblad BT (Elba Media) met prognoses en analyses over regionale en stedelijk economische onderwerpen.
  laden...
 • Anke van Hal spreekt over aan welke knoppen je kan draaien om economische veranderingen te krijgen.

  Prof. dr. ir. Anke van Hal is hoogleraar Sustainable Building bij Business Universiteit Nyenrode (sinds 2008) waar zij zich met het bedrijfsleven richt op de business case van duurzaamheid.
  Al gedurende haar studie combineerde zij haar technische werkzaamheden met de journalistiek. Ze werkte als redacteur, freelance journalist en eindredacteur nationaal en internationaal voor verschillende tijdschriften en vakbladen.
  Met haar adviesbureau vervulde zij een brugfunctie tussen de bouw- en consumentenwereld. De voornaamste doelstelling van het bureau was de vraag naar milieuvriendelijke en gezonde bouw- en woonproducten te vergroten, uitgaande van de behoefte van de markt.
  Van 2002 tot 2008 werkte zij voor overheidsinstellingen (variërend van gemeente tot rijksoverheid), onderwijs- en kennisinstellingen, uitgeverijen, architecten, projectontwikkelaars, makelaars, corporaties, congresorganisaties en particuliere opdrachtgevers. Vaak in nauwe samenwerking met andere adviesbureaus.
  Zij schreef diverse boeken en vele artikelen en maakt deel uit van diverse adviescommissies en jury’s (waaronder die van de Duurzame Trouw top 100 en de Nationale Bouwprijs).
  laden...
 • Gert Bouve geeft zijn visie op hoe je tot een geheel ander economisch profiel wilt komen.

  Gert Boeve is na zijn adviseurschap voor BMC van 2008 tot 2013 wethouder Economische Zaken van de gemeente Amersfoort geweest.
  Van 2014 tot 2017 was hij strategisch adviseur bij de gemeente Arnhem. In 2017 werd hij secretaris-directeur van de agri- en voedselregio Foodvalley.
  Het doel van Regio Foodvalley is om door versterking van het vestigingsklimaat en de kwaliteit van de leefomgeving de Europese topregio op het gebied van agrifood te worden en te blijven.
  Om dat doel te bereiken werken de acht gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen samen met twee provincies, onderwijs- en kennisinstellingen en ondernemers in de regio.”
  laden...
 • laden...
 • Behandeling van de vragen aan de verschillende sprekers aan de hand van de groene Post-it.

  Er vindt een groepering van vragen plaats en de vragen zijn gericht op 2 opties.

  1. Uitgangspunt huidige economische visie + uitvoeringsprogramma. Aanscherping van het bestaande profiel.
  2. Een heel nieuw profiel
  laden...
 • Welke ideeën zijn er ten aanzien van:

  1. het aanscherpen van het huidige economische profiel
  2. het opstellen van een heel nieuw economisch profiel

  Uitkomst is het aangeven van het gewenste economische profiel voor de gemeente Stichtse Vecht is.
  laden...
 • laden...