Werkwijze vergaderingen

De gemeenteraad vergadert 1 keer in de 4 weken.
Ter voorbereiding op de gemeenteraadsvergadering zijn er enkele commissievergaderingen.

Er zijn commissies voor:

  • bestuur & financiën
  • het fysieke domein
  • het sociale domein en werk
  • informatieve commissievergaderingen

Bijna altijd vinden de vergaderingen op dinsdagavond plaats. Het presidium (agendacommissie van de raad) stelt de agenda's op. Raadsvergaderingen en commissies van gemeente Stichtse Vecht zijn openbaar. U bent dan ook van harte welkom in de raadzaal. Neem voor vragen contact op met de griffie.

De raadsvergaderingen worden live via internet uitgezonden. Zo kunt u thuis alle vergaderingen live bekijken.

Heeft u een auditieve beperking en is er een onderwerp dat u graag wilt volgen of waarvan u het woordelijk verslag wilt kunnen teruglezen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@stichtsevecht.nl

Agenda's en vergaderstukken

Agenda en vergaderstukken van raadsvergaderingen kunt u bekijken bij ' vergaderingen'.