Meedenken en meepraten

Als inwoner van gemeente Stichtse Vecht kunt u op verschillende manieren meedenken en meepraten over het gemeentelijk beleid.

Burgerparticipatie

Gemeente Stichtse Vecht wil inwoners zo veel mogelijk betrekken bij beleid en waar dat kan faciliteren bij hun initiatieven. Dit beleid is vastgelegd in de Nota Burgerparticipatie.

Wat houdt dat in:

  • beleid komt interactief tot stand; inwoners krijgen structureel de kans om mee te praten
  • de gemeente werkt duurzaam samen met inwoners, ondernemers en organisaties
  • de gemeente verbindt maatschappelijke en bestuurlijke organisaties en initiatieven
  • de gemeente communiceert op maat met de verschillende kernen en groepen inwoners
  • de gemeente laat de verantwoordelijkheid van een initiatief bij de initiatiefnemer