Organisatievisie DOE 2020

Stichtse Vecht op weg naar 2020

De gemeente Stichtse Vecht is jong, nieuwsgierig, creatief, ondernemend en altijd in beweging. Want wat vandaag is, kan morgen anders zijn. Door samen te werken met inwoners en partners, en door de kracht van onze kernen als bron van initiatieven samen te brengen, kunnen we plannen voor de toekomst verwezenlijken. Om zo doeltreffend en flexibel mogelijk te zijn werken wij als gemeente wisselend in rol, en als organisatie in vrij laten waar kan en controle waar moet. Hierdoor zijn we wendbaar om bij iedere opgave te doen wat nodig is. Wij als organisatie werken volgens deze visie, strategie en werkwijze en stellen alles in het werk tot het behalen van de genoemde doelen in 2020.

Organisatievisie DOE 2020