Meedenken en meepraten

Burgerparticipatie

Gemeente Stichtse Vecht wil inwoners zo veel mogelijk betrekken bij beleid en waar dat kan faciliteren bij hun initiatieven. Dit beleid is vastgelegd in de Participatieleidraad.

 Wat houdt dat in:

  1. Iedereen die in Stichtse Vecht woont en werkt, kan bijdragen. Dat betekent dat iedereen de mogelijkheid krijgt om actief mee te denken over ontwikkelingen in de samenleving. 
  2. Iedereen weet hoe hij/zij/hen kan bijdragen en op welke manier inbreng meeweegt in de besluitvorming. Aan het begin van ieder participatietraject worden alle betrokken partijen op de hoogte gesteld van de manier waarop hun inbreng wordt meegenomen in de besluiten die college en gemeenteraad nemen
  3. Iedereen kan het participatieproces goed volgen. Iedereen kan op ieder moment zien welke stappen er al in het participatietraject zijn gezet en welke afwegingen en keuzes er zijn gemaakt.