CDA

Legenda

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Aangehouden
Ingetrokken
Stemmen staken

88 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag

126 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag