Naam: Commissies

Commissies zijn themabesprekingen met als doel te informeren, consulteren en debatteren. Commissies zijn, net als de gemeenteraadsvergaderingen, openbaar. Commissieleden praten onder meer over voorstellen en plannen van het college van B&W. In commissies kunnen ook burgerleden namens hun fractie meepraten. Commissieleden horen graag de mening van betrokken inwoners. Ook belangstellenden zijn welkom.

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2012

2011

Ophalen gegevens