Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

Contact informatie

De Rekenkamercommissie van gemeente Stichtse Vecht is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar controlerende en kaderstellende taak. De Rekenkamercommissie wil bijdragen aan meer inzicht in de prestaties van de gemeente en als het nodig is aanbevelingen doen voor de toekomst.

Leden