Naam: Rekenkamercommissie

rekenkamercommissie@stichtsevecht.nl

De Rekenkamercommissie van gemeente Stichtse Vecht is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar controlerende en kaderstellende taak. De Rekenkamercommissie wil bijdragen aan meer inzicht in de prestaties van de gemeente en als het nodig is aanbevelingen doen voor de toekomst.

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

Ophalen gegevens