Samen Stichtse Vecht

Stemgedrag (91 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2021
2020
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
26 januari 2021 Motie GL - versnellen woningbouw 1 0 0
26 januari 2021 M 16.1 PVV e.a. - Vrijwillig testen 1 0 0
26 januari 2021 M 15.1 SB e.a. - drive-thru stemstraat als stembureau verkiezingen maart 2021 1 0 0
26 januari 2021 14. Motie GL - versnellen woningbouw 1 0 0
26 januari 2021 13. rbs 8e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (gewijzigd na cie 12-1-2021) 1 0 0
26 januari 2021 A 13.2 VVD e.a. - APV inzake vergunningplicht voor kamerhuur 1 0 0
26 januari 2021 A 13.1 VVD e.a. - APV inzake Tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat 1 0 0