Samen Stichtse Vecht

Stemgedrag (84 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2020
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
16 december 2020 M. 24.1 Behoud Bankfilialen voor Stichtse Vecht 16 dec 2020 1 0 0
16 december 2020 M 23.1 HVV e.a. mantelzorgers alsnog in het zonnetje 1 0 0
16 december 2020 M 21.1. PvdA e.a. Motie Aansluiten Coalition of the Willing 1 0 0
15 december 2020 20. rbs Concept digitale beleidskader zonnevelden gemeente Stichtse Vecht 0 1 0
15 december 2020 M 20.2 GL e.a. - zuinig op ons agrarisch landschap 1 0 0
15 december 2020 M 20.1 GL e.a. Verkennen prioritering van ingebrachte plannen initiatieven zonneweiden 1 0 0
15 december 2020 19. rbs Beleidsplan Stichtse Vecht op weg naar nieuwe energie 1 0 0
15 december 2020 M 19.5 SB e.a. - Leveringszekerheid 1 0 0
15 december 2020 M 19.4 LL e.a. - vele kleintjes maken een grote 1 0 0
15 december 2020 M 19.3 GL e.a. - kleine windmolens 1 0 0
15 december 2020 M 19.2 GL e.a. - inzake hub hub hub waar een wil is is een weg 1 0 0
15 december 2020 M 19.1 GL e.a. Aanjagende rol bij zonneopwekking op geluidsschermen en geluidswallen 1 0 0
15 december 2020 A 19.6 SB e.a. - gevels 1 0 0
15 december 2020 A 19.5 SB e.a. - betaalbaarheid - kostenstijging 1 0 0
15 december 2020 A 19.4 SB e.a. - betaalbaarheid 1 0 0
15 december 2020 A 19.3 SB e.a.- financiële randvoorwaarde 1 0 0
15 december 2020 A 19.2 A LL e.a. Schrappen volumevermelding zonnevelden 1 0 0
15 december 2020 A 19.1 A GL e.a. - uitgangspunt betaalbaarheid 1 0 0
15 december 2020 18. Rbs Burgerinitiatief 1 0 0
11 november 2020 M 5.4 Motie Streekbelangen e.a. - Begroting inzake subsidieverwerving 1 0 0
11 november 2020 5. GroenLinks motie van treurnis nov 2020 (begroting SD) 1 0 0
11 november 2020 7. M. 7.1 Motie VVD inzake subsidie afkoppelen regenwater en groene daken 5-11-20 1 0 0
11 november 2020 6. rbs Gemeentefonds Septembercirculaire 2020 1 0 0
11 november 2020 6. A 6.2. VVD en LL begroting inzake taakstelling Vitale Coalitie 0 1 0
11 november 2020 6. A 6.1.B PvdA en SB e.a. Begroting inzake pas op de plaats mbt subsidiekorting vitale coalitie 1 0 0
11 november 2020 6. A 6.1.A GL Begroting inzake pas op de plaats mbt subsidiekorting vitale coalitie 1 0 0
11 november 2020 5. rbs Programmabegroting 2021 0 1 0
11 november 2020 5. M 5.12 Motie PVV en Samen Stichtse Vecht inzake vrijheid van meningsuiting 1 0 0
11 november 2020 5. M 5.10 Motie ChristenUnie-SGP en Samen Stichtse Vecht Begroting 2021 inzake kostendekking verkeersregelaar De Strook 1 0 0
11 november 2020 5. M 5.9 PVV en LL - begroting inzake onderzoek naar kosten omgekeerd inzamelen afval 1 0 0
11 november 2020 5. M 5.8 Motie Streekbelangen Begroting gemeentelijke organisatie klimaatneutraal 0 1 0
11 november 2020 5. M 5.7 Motie ChristenUnie-SGP e.a. Begroting 2021 inzake Tevredenheid over volledige proces 1 0 0
11 november 2020 5. M 5.6 Motie GL SV e.a. Begroting inzake lokale opdrachten naar voren en meet resultaten 1 0 0
11 november 2020 5. M 5.5 Motie GL SV e.a. - Begroting inzake no regret 1 0 0
11 november 2020 5. M 5.3 Motie Streekbelangen e.a. Begroting inzake buitensport 1 0 0
11 november 2020 5. M 5.2 Motie Streekbelangen e.a. - Begroting inzake zwembaden 1 0 0
11 november 2020 5. M 5.1 Motie Streekbelangen e.a. - Begroting inzake afval 1 0 0
11 november 2020 5. A 5.4 ChristenUnie-SGP e.a. -begroting inzake Mantelzorgcompliment een vaste waarde 1 0 0
11 november 2020 5. A 5.3 ChristenUnie-SGPe.a. - begroting inzake Tariefstijging zwembaden geen dekking 1 0 0
11 november 2020 5. A 5.2 LL e.a. Begroting 2021 inzake kinderboerderijen 1 0 0
11 november 2020 5. A 5.1 SB e.a. - Begroting inzake tekort Recreatie Midden Nederland 1 0 0
4 november 2020 16. M 16.1 GL e.a. - aanpassing N201 1 0 0
4 november 2020 15. rbs Beheerplan gemeentelijk vastgoedbeheer 1 0 0
4 november 2020 14. rbs Vastgoednota 2020 (hersteld 231104) 1 0 0
4 november 2020 14. M 2. Motie PvdA e.a. inzake Vastgoednota 2020 1 0 0
4 november 2020 14. M 1. Motie PVV, HVV en Samen Stichtse Vecht inzake sluiting zwembad Breukelen 1 0 0
4 november 2020 14. A 11. Amendement SSV en HVV Vastgoednota 2020 opsomming juridische kaders verkoop van vastgoed aanscherpen en positie raad verstevigen 1 0 0
4 november 2020 14. A 10. Amendement SSV en HVV Vastgoednota 2020 de juridische kaders voor de verkoop van vastgoed aan te scherpen en de positie van de raad te verstevigen 1 0 0
4 november 2020 14. A 9. Amendement SSV, HVV en SB Vastgoednota 2020 het advies op te volgen van de Sportraad en het onderhoudsniveau vast te stellen en niet een streefniveau 1 0 0
4 november 2020 14. A 8. Amendement SSV en HVV Vastgoednota 2020 aan te laten sluiten bij de uitgangspunten op gemeentelijk vastgoed en vastgoedmanagement zoals in IVAB zijn vastgesteld 1 0 0
4 november 2020 14. A 7. Amendement HVV en SSV sanitaire ruimtes woonwagenstandplaatsen 1 0 0
4 november 2020 14. A 5. ChristenUnie-SGP, HVV, SVV en GL Vastgoednota 2020 uitbreiding randvoorwaarden met Right to Challenge en IVAB 1 0 0
4 november 2020 14. A 4. ChristenUnie-SGP en HVV en Samen Stichtse Vecht Vastgoednota 2020 achterstallig onderhoud direct oppakken 1 0 0
4 november 2020 14. A 3. ChristenUnie-SGP en HVV en Samen Stichtse Vecht In Vastgoednota 2020 ook nadelen regieorganisatie noemen 1 0 0
4 november 2020 14. A 2. ChristenUnie-SGP en HVV enSamen Stichtse Vecht Vastgoednota 2020 visie uitbreiden met leefbaarheid en social 1 0 0
4 november 2020 14. A 1. Samen Stichtse Vecht e.a. Vastgoednota 1 0 0
4 november 2020 13. rbs Vaststellen bestemmingsplan Wilhelminastraat 31-35 te Breukelen 1 0 0
4 november 2020 13. M 13.1 Motie Streekbelangen e.a. inzake Wilhelminastraat 1 0 0
4 november 2020 13. A 13.2 Amendendement HVV inzake BP Wilheminastraat parkeren 0 1 0
4 november 2020 13. A 13.1 Amendement HVV inzake BP Wilheminastraat goothoogte en kleur 0 1 0
3 november 2020 12. rbs Verklaring van geen bedenkingen, omgevingsvergunning hondenpension, Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht 0 1 0
3 november 2020 11. rbs Burgerinitiatief rust in ons buitengebied - Hondenkennel Rijksstraatweg 188 Loenen ad Vecht 1 0 0
30 september 2020 26. M 26.1 Samen Stichtse Vecht e.a. - korte metten met oneigenlijk woongebruik 1 0 0
30 september 2020 25. Motie M 25.1 CDA e.a. - Welke sporter verdient een podium - gewijzigd versie 250920 1 0 0
30 september 2020 24. M 24.1 Motie PvdA e.a. - Afschaffen verhuurdersheffing woningcorporaties 1 0 0
30 september 2020 23. rbs Beleidsplan openbare verlichting 2020 1 0 0
30 september 2020 23. M 23.2 VVD, e.a. - Licht in de duisternis 1 0 0
30 september 2020 23. M 23.1 VVD, e.a. - Beleidsplan openbare verlichting 2020 1 0 0
30 september 2020 20. rbs Vaststelling bestemmingsplan Harmonieplein Kindcentrum 0-12 jaar 1 0 0
30 september 2020 19. rbs Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht 0 1 0
30 september 2020 19. M 19.1 Motie VVD e.a. onderwijshuisvesting 1 0 0
29 september 2020 22. rbs Opgave duurzame elektriciteit Stichtse Vecht 1 0 0
29 september 2020 21. rbs Ontwerp RESU16 1 0 0
29 september 2020 21. M 21.9 Motie Streekbelangen e.a. - Stichtse Vecht 1 0 0
29 september 2020 21. M 21.8 Motie HVV e.a. verbieden windturbines gebieden rond het Gein en Vechtgebied en Hollandse Waterlinie 1 0 0
29 september 2020 21. M 21.7 Motie GL e.a. - Eerlijke participatie 1 0 0
29 september 2020 21. M 21.6 Motie PVV e.a. - Communiceer de RES met de burger 1 0 0
29 september 2020 21. M 21.5 Motie PVV e.a. - Leg toekomstige windmolenplannen stil 1 0 0
29 september 2020 21. M 21.4 Motie PVV - Referendum over de RES U16 1 0 0
29 september 2020 21. M 21.3 Motie PVV en HVV - Geen zonneakker op landbouwgrond 0 1 0
29 september 2020 21. M 21.2 Motie Streekbelangen e.a. - Opgave duurzame elektriciteit Stichtse Vecht– publiekrechtelijke bevoegdheid 1 0 0
29 september 2020 21. M 21.1 Motie Streekbelangen e.a. - Besluitvorming RES U16 1 0 0
29 september 2020 21. A 21.2 Amendement Streekbelangen e.a. - Bod RES regio - publiekrechtelijke bevoegdheid v. 20200924 1 0 0
29 september 2020 21. A 21.1 Amendement Streekbelangen e.a. - Bod RES regio - disclaimers 1 0 0