Commissie Bestuur en Financiën 27 oktober 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Digitale vergadering

   
  geen documenten

  Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  De vergadering vindt derhalve niet plaats in het Koetshuis

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Spreekrecht

   
  geen documenten

  Voorafgaand aan de behandeling van de programmabegroting hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot donderdag 22 oktober 2020, 12:00 uur.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Technische vragen

   
  geen documenten

  Het tijdschema voor het indienen en beantwoorden van technische vragen is als volgt: woensdag 23 september 2020 t/m maandag 5 oktober 2020 indienen technische vragen Programmabegroting 2021 door fracties bij griffie@stichtsevecht.nl. 

  Vrijdag 23 oktober 2020 verzending antwoorden op technische vragen door griffie naar de fracties ter voorbereiding op de commissie van 27 oktober.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aanvangstijden

   
  geen documenten

  De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Programmabegroting 2021

  Bespreekstuk
  19 documenten

  In de programmabegroting en meerjarenbegroting 2022-2024 geeft het college het beleid voor 2021 en volgende jaren aan. 

  De behandeling vindt plaats in 4 blokken. Per blok kunnen de woordvoerders wisselen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voorstel is kennis te nemen van de Septembercirculaire 2020 van het gemeentefonds, de 8e begrotingswijziging van Programmabegroting 2020 en de 1e begrotingswijziging van Programmabegroting 2021 vast te stellen en in de Kadernota 2022 een nadere afweging te maken over de inzet vanaf 2022 van de extra middelen in de stelpost Achteruitgang algemene uitkering.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten