Commissie Fysiek Domein 13 oktober 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Digitale vergadering

   
  geen documenten

  Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  De vergadering vindt derhalve niet plaats in het Koetshuis.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Spreekrecht

   
  geen documenten

  Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 12 oktober 2020, 12:00 uur.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Technische vragen

   
  geen documenten

  De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aanvangstijden

   
  geen documenten

  De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet geagendeerde onderwerpen die onder het Fysieke Domein vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 12 oktober 2020, 12:00 uur door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Toekomstvisie bedrijventerreinen.

  Advies uitbrengen aan de raad
  6 documenten

  In de visie wordt gekeken naar de toekomsbestendigheid van de negen bedrijventerreinen in de gemeente. Waar liggen de opgaven, wat is de visie daarop en wat betekent dit voor de individuele terreinen.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Betreft het realiseren van een nieuwe woning op perceel naast Straatweg 76a in Breukelen, gelegen langs de Vecht op een buitenplaatszone. Het plan voldoet niet aan het provinciaal beleid en past niet in de gemeentelijke visie en het gemeentelijk beleid en het voldoet niet aan een goede ruimtelijke ordening.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Openstaande moties en toezeggingen.

  Informeren van de raad
  4 documenten

  Overzicht met openstaande moties en toezeggingen van wethouders Maarten van Dijk en Hetty Veneklaas, binnen het Fysieke Domein.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting.

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 12

  Geen titel opgegeven

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten