Commissie Sociaal Domein 06 oktober 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Digitale vergadering

   
  geen documenten

  Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  De vergadering vindt derhalve niet plaats in het Koetshuis.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aanvangstijden

   
  geen documenten

  De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet geagendeerde onderwerpen die onder Fysiek Domein vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 5 oktober 2020, 12:00 uur door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De voorzitter van het college van bestuur van Wereldkidz heeft de gemeente verzocht om 2 leden te benoemen voor de Raad van Toezicht.

  Doel: voorbereiding behandeling in de gemeenteraad en advies over agendering.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Doel: inzicht in de vorderingen van openstaande toezeggingen en aangenomen/ overgenomen moties. Mogelijkheid tot vragen van/ geven van toelichting door betrokken wethouder.

  Toezeggingen van: Maarten van Dijk en Hetty Veneklaas.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het college wil de mening peilen van de commissie sociaal domein over bijgevoegde peilnota, waarin een aantal speerpunten is beschreven voor het minima- en schuldhulpverleningsbeleid.

  Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een beleidsplan schuldhulpverlening en een uitvoeringsplan minimabeleid voor de periodes 2021-2024. Het beleidsplan schuldhulpverlening is een wettelijke verplichting. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) wordt binnenkort gewijzigd. Het nieuwe uitvoeringsplan minimabeleid is een herijking van het huidige beleid. 

  De peilnotitie omvat de voorlopige speerpunten voor beide te ontwikkelen plannen. De commissie wordt gevraagd of men zich kan vinden in de beschreven speerpunten en of er speerpunten zijn worden gemist.

  Doel: peiling van de mening van de commissieleden. Input voor het minima- en schuldhulpverleningsbeleid.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten