Informatieve commissie I 23 maart 2021 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Digitale vergadering

  geen documenten

  Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aanvangstijden

  geen documenten

  De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Opening.

  geen documenten

  Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Middels een presentatie wordt informatie gegeven over de invoering van een blauwe zone in Bisonspoor en aanliggende wijken in Maarssenbroek om hier de parkeerdruk te verminderen. Aan de orde komt de beoogde aanpak ten aanzien van de participatie met bewoners en toekomstige gebruikers, de uitgifte van ontheffingen, de handhaving en het tijdspad.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Vechtbrug in Breukelen.

  Informeren van de raad
  1 documenten

  De commissie wordt geïnformeerd over het proces tot nu toe met betrekking tot de vervanging van de Vechtbrug in Breukelen. Daarbij wordt ingegaan op de oorzaken van de vertraging en wordt vooral naar de toekomst gekeken. Hoe gaat de Vechtbrug in Breukelen er uitzien, wat is de planning, hoe is de participatie met de omgeving, het contact met de Veiligheidsregio over de veiligheidsdiensten, de in te stellen omleidingsroutes, informatie over de tijdelijke Vechtbrug en het communicatietraject tijdens het hele proces tot aan de oplevering van de nieuwe Vechtbrug in Breukelen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voorontwerp Omgevingsvisie.

  Informeren van de raad
  2 documenten

  Middels een presentatie worden de commissieleden meegenomen in de laatste stand van zaken rondom de Omgevingsvisie, de stappen die gezet zijn, de keuzes die gemaakt zijn en de planning. De visie krijgt langzaam vorm.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten