Adviesraad Sociaal Domein

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

download

Exporteren naar

PDF Excel

Advies aan college van B&W over zorg, hulp, werk, inkomen en jeugdhulp 114 documenten

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(114)

131610WMO Advies Visie SWW.pdf

Raadsdossiers
131610WMO-Advies-Visie-SWW.pdf PDF, 2.93 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

140301WMO Ongevraagd advies Visie en advies Toegang.pdf

Raadsdossiers
140301WMO-Ongevraagd-advies-Visie-en-advies-Toegang.pdf PDF, 10.97 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

140301WMO Ongevraagd advies Visie sociaal domein.pdf

Raadsdossiers
140301WMO-Ongevraagd-advies-Visie-sociaal-domein.pdf PDF, 8.1 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

140409WMOLAS Voorlopig advies Compensatie afschaffing Wtcg en CER.pdf

Raadsdossiers
140409WMOLAS-Voorlopig-advies-Compensatie-afschaffing-Wtcg-en-CER.pdf PDF, 3.51 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

140705WMO Advies Visie op de dienstverlening Sociaal Domein SWW maart 2014.pdf

Raadsdossiers
140705WMO-Advies-Visie-op-de-dienstverlening-Sociaal-Domein-SWW-maart-2014.pdf PDF, 5.7 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

140909WMOLAS Voorlopig advies Wmo beleidsplan 2015-2018.pdf

Raadsdossiers
140909WMOLAS-Voorlopig-advies-Wmo-beleidsplan-2015-2018.pdf PDF, 12.1 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

142008WMO-raden SWW Voorlopig Advies Inkoopdocumenten Jeugd en AWBZ.pdf

Raadsdossiers
142008WMO-raden-SWW-Voorlopig-Advies-Inkoopdocumenten-Jeugd-en-AWBZ.pdf PDF, 10.81 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

142411WMOLAS Advies inzake verordeningen Participatienota SWW.pdf

Raadsdossiers
142411WMOLAS-Advies-inzake-verordeningen-Participatienota-SWW.pdf PDF, 4.32 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

142606WMOraad Sociaal Domein Advies SWT.pdf

Raadsdossiers
142606WMOraad-Sociaal-Domein-Advies-SWT.pdf PDF, 12.12 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

142809WMOLAS Adviesaanvraag verordening jeugdhulp, behorende bij de beleidsnota transitie en transformatie jeugdzorg SWW 2015 “geen zorg om jeugdzorg”..pdf

Raadsdossiers

142809WMOLAS Eindadvies Raadsvoorstel Compensatie afschaffing Wtcg en CER.pdf

Raadsdossiers
142809WMOLAS-Eindadvies-Raadsvoorstel-Compensatie-afschaffing-Wtcg-en-CER-1.pdf PDF, 3.3 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

142810WMOLAS Advies Participatienota SWW.pdf

Raadsdossiers
142810WMOLAS-Advies-Participatienota-SWW.pdf PDF, 6.55 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

143008WMOLAS Vragen Compensatie afschaffing Wtcg CER.pdf

Raadsdossiers
143008WMOLAS-Vragen-Compensatie-afschaffing-Wtcg-CER.pdf PDF, 5.2 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

143011WMOLAS Advies Uitgangspunten Klachtenmanagement SD SWW.pdf

Raadsdossiers
143011WMOLAS-Advies-Uitgangspunten-Klachtenmanagement-SD-SWW.pdf PDF, 1.73 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

143011WMOLAS Advies uitgangspuntenregeling Privacy Sociaal Domein SWW.pdf

Raadsdossiers
143011WMOLAS-Advies-uitgangspuntenregeling-Privacy-Sociaal-Domein-SWW.pdf PDF, 1.71 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

143011WMOLAS Advies uitvoeringsregels bij de verordening Jeugdhulp SWW.pdf

Raadsdossiers
143011WMOLAS-Advies-uitvoeringsregels-bij-de-verordening-Jeugdhulp-SWW.pdf PDF, 2.86 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

143011WMOLAS Advies Wmo uitvoeringsregels.pdf

Raadsdossiers
143011WMOLAS-Advies-Wmo-uitvoeringsregels.pdf PDF, 3.48 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

143108WMOLAS Advies Huishoudelijke hulp.pdf

Raadsdossiers
143108WMOLAS-Advies-Huishoudelijke-hulp.pdf PDF, 1.57 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

143108WMOLAS Advies Nulmeting onder cliënten AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg en Participatiewet.pdf

Raadsdossiers
143108WMOLAS-Advies-Nulmeting-onder-clienten-AWBZ-begeleiding-Jeugdzorg-en-Participatiewet.pdf PDF, 3.25 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

143108WMOLAS Advies Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Stichtse Vecht 2015 Versie 7-8-2014.pdf

Raadsdossiers
143108WMOLAS-Advies-Verordening-maatschappelijke-ondersteuning-2015-Stichtse-Vecht-2015-Versie-7-8-2014.pdf PDF, 4.64 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

150107WMOLAS Advies Beleidsregels minimabeleid en re-integratieverordening 2015.pdf

Raadsdossiers
150107WMOLAS-Advies-Beleidsregels-minimabeleid-en-re-integratieverordening-2015.pdf PDF, 1.02 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

150211WMOLAS Eindadvies Omvorming van de hulp bij het huishouden.pdf

Raadsdossiers
150211WMOLAS-Eindadvies-Omvorming-van-de-hulp-bij-het-huishouden.pdf PDF, 2.78 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

150709 WMOLAS Advies uitgangspunten Pgb Jeugd en Wmo 2015 2017 SWW.pdf

Raadsdossiers
150709-WMOLAS-Advies-uitgangspunten-Pgb-Jeugd-en-Wmo-2015-2017-SWW.pdf PDF, 2.98 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

150709WMOLAS Advies nota Voorstel uitwerking ‘Waardering van mantelzorgers’ SWW.pdf

Raadsdossiers
150709WMOLAS-Advies-nota-Voorstel-uitwerking-Waardering-van-mantelzorgers-SWW.pdf PDF, 1.25 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

150812WMOLAS Advies financiële paragraaf Omvorming van de hulp bij het huishouden.pdf

Raadsdossiers
150812WMOLAS-Advies-financiele-paragraaf-Omvorming-van-de-hulp-bij-het-huishouden.pdf PDF, 2.56 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

150812WMOLAS Advies over de beleidsregel en het collegevoorstel Wet Taaleis 2016.pdf

Raadsdossiers
150812WMOLAS-Advies-over-de-beleidsregel-en-het-collegevoorstel-Wet-Taaleis-2016.pdf PDF, 2.07 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

150904WMOLAS Advies Beleidsregels woonkosten, commerciële huurprijs en kostgangersprijs Participatiewet.pdf

Raadsdossiers
150904WMOLAS-Advies-Beleidsregels-woonkosten-commerciele-huurprijs-en-kostgangersprijs-Participatiewet.pdf PDF, 4.5 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

150904WMOLAS Advies Re-integratieverordening Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp.pdf

Raadsdossiers
150904WMOLAS-Advies-Re-integratieverordening-Stichtse-Vecht-Wijdemeren-en-Weesp.pdf PDF, 3.59 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

151105WMOLAS Advies nota Minimabeleid en beslispunten.pdf

Raadsdossiers
151105WMOLAS-Advies-nota-Minimabeleid-en-beslispunten-1.pdf PDF, 4.34 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

151311WMOLAS Advies Handhavingsbeleidsplan en handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Stichtse Vecht 2015.pdf

Raadsdossiers
151311WMOLAS-Advies-Handhavingsbeleidsplan-en-handhavingsverordening-Participatiewet-IOAW-en-IOAZ-Stichtse-Vecht-2015.pdf PDF, 2.74 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

151711 WMOLAS Ongevraagd advies Overeenkomsten met onderwijsorganisaties.pdf

Raadsdossiers
151711-WMOLAS-Ongevraagd-advies-Overeenkomsten-met-onderwijsorganisaties.pdf PDF, 1.23 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

151903 WMO-raad SD SV structuur advies.pdf

Raadsdossiers
151903-WMO-raad-SD-SV-structuur-advies.pdf PDF, 1.29 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

152205WMOLAS Advies Participatiewet, sociaal domein en het sociaal Werkbedrijf.pdf

Raadsdossiers
152205WMOLAS-Advies-Participatiewet-sociaal-domein-en-het-sociaal-Werkbedrijf.pdf PDF, 2.43 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

152205WMOLAS Advies Pauw.pdf

Raadsdossiers
152205WMOLAS-Advies-Pauw.pdf PDF, 2.49 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

152310WMOLAS Voorlopig Advies Omvorming van de hulp bij het huishouden.pdf

Raadsdossiers
152310WMOLAS-Voorlopig-Advies-Omvorming-van-de-hulp-bij-het-huishouden.pdf PDF, 2.03 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

152502WMOLAS Advies beleidsregels schuldhulpverlening 2015.pdf

Raadsdossiers
152502WMOLAS-Advies-beleidsregels-schuldhulpverlening-2015.pdf PDF, 2.7 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

152910WMOLAS Advies Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2020.pdf

Raadsdossiers
152910WMOLAS-Advies-Beleidsplan-Schuldhulpverlening-2016-2020.pdf PDF, 3.97 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

160112WMOLAS model Adviesraad met Netwerkgroepen.pdf

Raadsdossiers
160112WMOLAS-model-Adviesraad-met-Netwerkgroepen.pdf PDF, 1.62 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

160412WMOLAS Opmerkingen Plan van aanpak_Kinderen in armoede_v3.pdf

Raadsdossiers
160412WMOLAS-Opmerkingen-Plan-van-aanpak-Kinderen-in-armoede-v3.pdf PDF, 814 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

160412WMOLAS Reactie op reactiematrix advies 161105WMOLAS Inkoop Jeugd & Wmo 2017 “Op weg naar resultaatgericht”.pdf

Raadsdossiers
160412WMOLAS-Reactie-op-reactiematrix-advies-161105WMOLAS-Inkoop-Jeugd-Wmo-2017-Op-weg-naar-resultaatgericht.pdf PDF, 2.72 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

160510WMOLAS Ongevraagd advies reactie matrix Collectieve Zorgverzekering Minima.pdf

Raadsdossiers
160510WMOLAS-Ongevraagd-advies-reactie-matrix-Collectieve-Zorgverzekering-Minima.pdf PDF, 1.46 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

160709WMOLAS Advies Notitie Versterken Voorveld 1.0 en Activiteitenoverzicht Versterken Voorveld 1.2.pdf

Raadsdossiers
160709WMOLAS-Advies-Notitie-Versterken-Voorveld-1-0-en-Activiteitenoverzicht-Versterken-Voorveld-1-2.pdf PDF, 3.79 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

160711WMOLAS Ongevraagd advies Toekomst voorziening Hulp bij het Huishouden.pdf

Raadsdossiers
160711WMOLAS-Ongevraagd-advies-Toekomst-voorziening-Hulp-bij-het-Huishouden.pdf PDF, 6.25 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

160811WMOLAS Onderwerp Ongevraagd advies CZM.pdf

Raadsdossiers
160811WMOLAS-Onderwerp-Ongevraagd-advies-CZM.pdf PDF, 1.27 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

160905WMOAH Advies Concept notitie Verkenning Toekomst Onafhankelijke Cliëntondersteuning versie 2 mei 2016.pdf

Raadsdossiers
160905WMOAH-Advies-Concept-notitie-Verkenning-Toekomst-Onafhankelijke-Clientondersteuning-versie-2-mei-2016.pdf PDF, 1.67 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

161006WMOLAS Ongevraagd advies HH.pdf

Raadsdossiers
161006WMOLAS-Ongevraagd-advies-HH.pdf PDF, 1.82 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

161104WMOLAS Advies Beleidsregels schuldhulpverlening 2016.pdf

Raadsdossiers
161104WMOLAS-Advies-Beleidsregels-schuldhulpverlening-2016.pdf PDF, 2.17 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

161105WMOLAS Advies Inkoop Jeugd & Wmo 2017 Utrecht West ‘Op weg naar resultaatgericht’.pdf

Raadsdossiers
161105WMOLAS-Advies-Inkoop-Jeugd-Wmo-2017-Utrecht-West-Op-weg-naar-resultaatgericht.pdf PDF, 3.38 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

161209WMOLAS Ongevraagd advies Collectieve Zorgverzekering Minima 2017.pdf

Raadsdossiers
161209WMOLAS-Ongevraagd-advies-Collectieve-Zorgverzekering-Minima-2017.pdf PDF, 1.83 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

161304WMOLAS Advies Concept Uitvoeringsprogramma Sport 2016-2020.pdf

Raadsdossiers
161304WMOLAS-Advies-Concept-Uitvoeringsprogramma-Sport-2016-2020.pdf PDF, 4.75 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

161904WMOLAS Advies Concept Woonvisie 2017-2022.pdf

Raadsdossiers
161904WMOLAS-Advies-Concept-Woonvisie-2017-2022.pdf PDF, 3.73 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

162202WMOLAS Advies Actieprogramma Ouderen 2016-2017.pdf

Raadsdossiers
162202WMOLAS-Advies-Actieprogramma-Ouderen-2016-2017.pdf PDF, 3.67 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

162312WMOLAS Eindadvies Toekomst voorziening HH per 1 januari 2017.pdf

Raadsdossiers
162312WMOLAS-Eindadvies-Toekomst-voorziening-HH-per-1-januari-2017.pdf PDF, 1.17 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

163108WMOLAS Advies Mantelzorgwaardering 2016.pdf

Raadsdossiers
163108WMOLAS-Advies-Mantelzorgwaardering-2016.pdf PDF, 2.15 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

163110 WMOJS Reactie op Reactiematrix Advies Tussentijdse evaluatie beleidsplannen StV concept 06-09-2016 versie met gemarkeerde tekst.pdf

Raadsdossiers

170304 WMOLAS Reactie ongevraagd advies college op 170702WMOLAS.pdf

Raadsdossiers
170304-WMOLAS-Reactie-ongevraagd-advies-college-op-170702WMOLAS.pdf PDF, 1.86 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

170310WMOLAS Advies Participatie in het sociaal domein een andere manier van samenwerken.pdf

Raadsdossiers
170310WMOLAS-Advies-Participatie-in-het-sociaal-domein-een-andere-manier-van-samenwerken.pdf PDF, 1.9 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

170702WMOLAS Ongevraagd advies Schuldhulpverlening.pdf

Raadsdossiers
170702WMOLAS-Ongevraagd-advies-Schuldhulpverlening.pdf PDF, 2.44 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

170708WMOLAS Reactie matrix op Advies over De Sociale Coöperatie van de WMO-Raad Sociaal Domein Stichtse Vecht.pdf

Raadsdossiers
170708WMOLAS-Reactie-matrix-op-Advies-over-De-Sociale-Cooeperatie-van-de-WMO-Raad-Sociaal-Domein-Stichtse-Vecht.pdf PDF, 985 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

171002WMOLAS Advies Een Sterke Basis Versterking van de zelfredzaamheid van inwoners en sociale cohesie in wijken en kernen Begroting versterking Voorveld.pdf

Raadsdossiers

171002WMOLAS Advies over invoering van de Blijverslening en de daarbij horende verordening.pdf

Raadsdossiers
171002WMOLAS-Advies-over-invoering-van-de-Blijverslening-en-de-daarbij-horende-verordening.pdf PDF, 2.9 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

171101WMOLAS Advies Regeling vergoeding bijzondere kosten pleegzorg.pdf

Raadsdossiers
171101WMOLAS-Advies-Regeling-vergoeding-bijzondere-kosten-pleegzorg.pdf PDF, 3.39 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

171411ADVIESLAS Informatieve werksessie Adviesraad SD SV.pdf

Raadsdossiers
171411ADVIESLAS-Informatieve-werksessie-Adviesraad-SD-SV.pdf PDF, 3.67 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

171503WMOLAS (Brede) Adviesraad Sociaal Domein SV.pdf

Raadsdossiers
171503WMOLAS-Brede-Adviesraad-Sociaal-Domein-SV.pdf PDF, 1.24 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

171905 WMOLAS Voordacht VNGproject Koplopers OCO.pdf

Raadsdossiers
171905-WMOLAS-Voordacht-VNGproject-Koplopers-OCO.pdf PDF, 2.4 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

171909WMOLAS Reactie matrix op advies WMOLAS172408 Evaluatierapport collectieve zorgverzekering minima 24 juli jl..pdf

Raadsdossiers
171909WMOLAS-Reactie-matrix-op-advies-WMOLAS172408-Evaluatierapport-collectieve-zorgverzekering-minima-24-juli-jl.pdf PDF, 1.5 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

172107WMOLAS Aanvullend advies Transformatieplan PAUW Bedrijven 12 juni 2017.pdf

Raadsdossiers
172107WMOLAS-Aanvullend-advies-Transformatieplan-PAUW-Bedrijven-12-juni-2017.pdf PDF, 1.5 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

172408WMOLAS Advies Evaluatierapport collectieve zorgverzekering minima 24 juli jl..pdf

Raadsdossiers
172408WMOLAS-Advies-Evaluatierapport-collectieve-zorgverzekering-minima-24-juli-jl.pdf PDF, 3.53 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

172408WMOLAS Advies Mantelzorgwaardering 2017.pdf

Raadsdossiers
172408WMOLAS-Advies-Mantelzorgwaardering-2017.pdf PDF, 3.07 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

172408WMOLAS Advies Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16.pdf

Raadsdossiers
172408WMOLAS-Advies-Regionale-koers-maatschappelijke-opvang-en-beschermd-wonen-U16.pdf PDF, 5.21 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

172605WMOLAS Advies De Sociale Coöperatie en Een experiment en beleidsregel bijstand en verruimingperiode vrijlating inkomsten.pdf

Raadsdossiers
172605WMOLAS-Advies-De-Sociale-Cooeperatie-en-Een-experiment-en-beleidsregel-bijstand-en-verruimingperiode-vrijlating-inkomsten.pdf PDF, 2.33 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

172605WMOLAS Reactie op ongevraagd advies Schuldhulpverlening.pdf

Raadsdossiers
172605WMOLAS-Reactie-op-ongevraagd-advies-Schuldhulpverlening.pdf PDF, 1.64 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

172711ADVIESLAS Advies Beleidsregels studietoeslag 20 september 2017.pdf

Raadsdossiers
172711ADVIESLAS-Advies-Beleidsregels-studietoeslag-20-september-2017-1.pdf PDF, 991 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

172711ADVIESLAS advies Leerlingenvervoer Uitgangspuntennotitie Inkoop en toekomst doelgroepenvervoer Utrecht West.pdf

Raadsdossiers
172711ADVIESLAS-advies-Leerlingenvervoer-Uitgangspuntennotitie-Inkoop-en-toekomst-doelgroepenvervoer-Utrecht-West.pdf PDF, 2.35 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

172711ADVIESLAS Instellingsbesluit Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht.pdf

Raadsdossiers
172711ADVIESLAS-Instellingsbesluit-Adviesraad-Sociaal-Domein-Stichtse-Vecht.pdf PDF, 616 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

181403ADVIESLAS Advies Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en Loonkostensubsidie Stichtse Vecht 2018.pdf

Raadsdossiers
181403ADVIESLAS-Advies-Beleidsregels-Re-integratievoorzieningen-en-Loonkostensubsidie-Stichtse-Vecht-2018.pdf PDF, 1.14 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

181403ADVIESLAS Advies Organisatie-inrichtingsplan Werkbedrijf Stichtse Vecht.pdf

Raadsdossiers
181403ADVIESLAS-Advies-Organisatie-inrichtingsplan-Werkbedrijf-Stichtse-Vecht.pdf PDF, 1.11 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

181901ADVIESLAS Advies Wijzigingstabel Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Stichtse Vecht 2018.pdf

Raadsdossiers
181901ADVIESLAS-Advies-Wijzigingstabel-Afstemmingsverordening-Participatiewet-IOAW-IOAZ-Stichtse-Vecht-2018.pdf PDF, 2.55 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

191803ADVIESRAADLAS Bijlage bij 191803ADVIESRAADLAS Advies Actualisatie Woonvisie 2017-2022 (2028).pdf

Raadsdossiers
191803ADVIESRAADLAS-Bijlage-bij-191803ADVIESRAADLAS-Advies-Actualisatie-Woonvisie-2017-2022-2028-1.pdf PDF, 2.53 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

190706ADVIESRAADLAS Reactie op reactie college op 192905ADVIESLAS Advies Uitvoeringsregels Jeugdhulp_Geredigeerd.pdf

Raadsdossiers
190706ADVIESRAADLAS-Reactie-op-reactie-college-op-192905ADVIESLAS-Advies-Uitvoeringsregels-Jeugdhulp-Geredigeerd.pdf PDF, 7.7 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

190307ADVIESRAADLAS Ongevraagd advies Kadernota 2020 en Menukaart lijst maatregelen en effecten sociaal domein_Geredigeerd.pdf

Raadsdossiers
190307ADVIESRAADLAS-Ongevraagd-advies-Kadernota-2020-en-Menukaart-lijst-maatregelen-en-effecten-sociaal-domein-Geredigeerd.pdf PDF, 472 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

190204ADVIESRAADLAS Doorontwikkeling vergadermodel Stichtse Vecht_Geredigeerd.pdf

Raadsdossiers
190204ADVIESRAADLAS-Doorontwikkeling-vergadermodel-Stichtse-Vecht-Geredigeerd.pdf PDF, 365 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

190105ADVIESRAADLAS Reactie op Beantwoording ongevraagd advies Adviesraad Sociaal Domein over actualisatie woonvisie 2017-2022 Z19153770 D19135103_Geredigeerd.pdf

Raadsdossiers

190105ADVIESRAADLAS Advies Huisvestingsverordening 2019_Geredigeerd.pdf

Raadsdossiers
190105ADVIESRAADLAS-Advies-Huisvestingsverordening-2019-Geredigeerd.pdf PDF, 7.68 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

193005ADVIESRAADLAS Eindadvies nota Positief Gezondheidsbeleid Stichtse Vecht_Geredigeerd.pdf

Raadsdossiers
193005ADVIESRAADLAS-Eindadvies-nota-Positief-Gezondheidsbeleid-Stichtse-Vecht-Geredigeerd.pdf PDF, 521 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

193005ADVIESRAADLAS Advies Uitvoeringsregels Jeugdhulp_Geredigeerd.pdf

Raadsdossiers
193005ADVIESRAADLAS-Advies-Uitvoeringsregels-Jeugdhulp-Geredigeerd.pdf PDF, 11.4 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

191803ADVIESRAADLAS Advies op de nota Actualisatie Woonvisie 2017-2022 (2028)_Geredigeerd.pdf

Raadsdossiers
191803ADVIESRAADLAS-Advies-op-de-nota-Actualisatie-Woonvisie-2017-2022-2028-Geredigeerd-1.pdf PDF, 3.09 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

191702ADVIESLAS Reactie op het concept Actualisatie Woonvisie 2017-2022_Geredigeerd.pdf

Raadsdossiers
191702ADVIESLAS-Reactie-op-het-concept-Actualisatie-Woonvisie-2017-2022-Geredigeerd.pdf PDF, 8.8 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

192901ADVIESRAADLAS Ongevraagd advies concept Actualisering Woonvisie 2017-2022_Geredigeerd.pdf

Raadsdossiers
192901ADVIESRAADLAS-Ongevraagd-advies-concept-Actualisering-Woonvisie-2017-2022-Geredigeerd.pdf PDF, 254 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

182412ADVIESRAADLAS Reactie nota Positief Gezondheidsbeleid Stichtse Vecht_Geredigeerd.pdf

Raadsdossiers
182412ADVIESRAADLAS-Reactie-nota-Positief-Gezondheidsbeleid-Stichtse-Vecht-Geredigeerd.pdf PDF, 8.89 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

182307ADVIESLAS Advies memo Mantelzorgwaardering 2018_Geredigeerd.pdf

Raadsdossiers
182307ADVIESLAS-Advies-memo-Mantelzorgwaardering-2018-Geredigeerd.pdf PDF, 2.01 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

181511ADVIESRAADLAS Reactie op de reactie matrix Evaluatie Beleidsnota’s Sociaal Domein_Geredigeerd.pdf

Raadsdossiers
181511ADVIESRAADLAS-Reactie-op-de-reactie-matrix-Evaluatie-Beleidsnota-s-Sociaal-Domein-Geredigeerd.pdf PDF, 8.86 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

180607ADVIESLAS Ongevraagd advies Persoonsgebonden budget_Geredigeerd.pdf

Raadsdossiers
180607ADVIESLAS-Ongevraagd-advies-Persoonsgebonden-budget-Geredigeerd.pdf PDF, 1.65 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

180607ADVIESLAS Ongevraagd advies creëren van laagdrempelige ontmoetings cq Buurt Wijkcentra in alle woonkernen_Geredigeerd.pdf

Raadsdossiers
180607ADVIESLAS-Ongevraagd-advies-creeren-van-laagdrempelige-ontmoetings-cq-Buurt-Wijkcentra-in-alle-woonkernen-Geredigeerd.pdf PDF, 2.36 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

183112ADVIESRAADLAS Advies Beleidsregels Middelen Stichtse Vecht 2019_Geredigeerd.pdf

Raadsdossiers
183112ADVIESRAADLAS-Advies-Beleidsregels-Middelen-Stichtse-Vecht-2019-Geredigeerd.pdf PDF, 556 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

182803ADVIESLAS Advies aanstellen wethouder(s) sociaal domein_Geredigeerd.pdf

Raadsdossiers
182803ADVIESLAS-Advies-aanstellen-wethouder-s-sociaal-domein-Geredigeerd.pdf PDF, 601 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

202605ADVIESRAADLAS Jaarverslag 2019 definitief.pdf

Raadsdossiers
202605ADVIESRAADLAS-Jaarverslag-2019-definitief.pdf PDF, 439 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

200605ADVIESRAADLASOngevraagd Advies Beleidsregels studietoeslag 20 september 2017.pdf

Raadsdossiers
200605ADVIESRAADLASOngevraagd-Advies-Beleidsregels-studietoeslag-20-september-2017.pdf PDF, 1.65 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

200705ADVIESRAADLAS Advies Strategische Koers Dorpshuizenbeleid.pdf

Raadsdossiers
200705ADVIESRAADLAS-Advies-Strategische-Koers-Dorpshuizenbeleid-1.pdf PDF, 3.34 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

201001ADVIESRAADLAS Ongevraagd advies Beslagvrijevoet 95%.pdf

Raadsdossiers
201001ADVIESRAADLAS-Ongevraagd-advies-Beslagvrijevoet-95.pdf PDF, 1.52 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

201002ADVIESRAADLAS Reactie op 1905121ADVIESRAADLAS Ongevraagd advies Jeugdzorg hulp na Inspiratiesessie Van Beleving naar Beleid.pdf

Raadsdossiers

201105ADVIESRAADLAS Advies concept Uitvoeringsprogramma maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW) Stichtse Vecht.pdf

Raadsdossiers
201105ADVIESRAADLAS-Advies-concept-Uitvoeringsprogramma-maatschappelijke-opvang-en-beschermd-wonen-MOBW-Stichtse-Vecht.pdf PDF, 2.51 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

201203ADVIESRAADLAS Integraal beleidskader sociaal domein Concept versie 10 februari 20.pdf

Raadsdossiers
201203ADVIESRAADLAS-Integraal-beleidskader-sociaal-domein-Concept-versie-10-februari-20.pdf PDF, 3.73 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

201302ADVIESRAADLAS Advies Compensatieregeling eigen risico 2020.pdf

Raadsdossiers
201302ADVIESRAADLAS-Advies-Compensatieregeling-eigen-risico-2020.pdf PDF, 2.52 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

201304ADVIESRAADLAS Advies Vastgoed 2020.pdf

Raadsdossiers
201304ADVIESRAADLAS-Advies-Vastgoed-2020.pdf PDF, 4.27 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

201404ADVIESRAADLAS Ongevraagd Advies handhaving SoZa.pdf

Raadsdossiers
201404ADVIESRAADLAS-Ongevraagd-Advies-handhaving-SoZa.pdf PDF, 1.07 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

201906ADVIESRAADLAS Advies Startnotitie veranderopgave inburgering Mei 2020.pdf

Raadsdossiers
201906ADVIESRAADLAS-Advies-Startnotitie-veranderopgave-inburgering-Mei-2020.pdf PDF, 2.03 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

202206ADVIESRAADLAS Advies Aanbestedingsleidraad doorontwikkeling Onafhankelijke Clientonderondersteuning.pdf

Raadsdossiers
202206ADVIESRAADLAS-Advies-Aanbestedingsleidraad-doorontwikkeling-Onafhankelijke-Clientonderondersteuning.pdf PDF, 2.43 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

202306ADVIESRAADLAS Advies Uitgangspunten adviesraden definitief 11 mei 2020 Inkoop Wmo-Hulpmiddelen.pdf

Raadsdossiers
202306ADVIESRAADLAS-Advies-Uitgangspunten-adviesraden-definitief-11-mei-2020-Inkoop-Wmo-Hulpmiddelen.pdf PDF, 2.33 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

202804ADVIESRAADLAS Advies Beleidsregels Leerlingenvervoer Stichtse Vecht 2020.pdf

Raadsdossiers
202804ADVIESRAADLAS-Advies-Beleidsregels-Leerlingenvervoer-Stichtse-Vecht-2020.pdf PDF, 2.42 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

190409ADVIESRAADLAS Eindadvies Uitvoeringsregels Jeugdhulp.pdf

Raadsdossiers
190409ADVIESRAADLAS-Eindadvies-Uitvoeringsregels-Jeugdhulp-1.pdf PDF, 1012 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

190410ADVIESRAADLAS Ongevraagd advies Collectieve Zorgverzekering Minima 2020.pdf

Raadsdossiers
190410ADVIESRAADLAS-Ongevraagd-advies-Collectieve-Zorgverzekering-Minima-2020-1.pdf PDF, 836 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

192810ADVIESRAADLAS Advies Aanpassing Uitvoeringsregels Jeugdhulp door uitspraak Centrale Raad van Beroep.pdf

Raadsdossiers
192810ADVIESRAADLAS-Advies-Aanpassing-Uitvoeringsregels-Jeugdhulp-door-uitspraak-Centrale-Raad-van-Beroep.pdf PDF, 1.52 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1905121ADVIESRAADLAS Ongevraagd advies Jeugdzorg hulp na Inspiratiesessie Van Beleving naar Beleid.pdf

Raadsdossiers
1905121ADVIESRAADLAS-Ongevraagd-advies-Jeugdzorg-hulp-na-Inspiratiesessie-Van-Beleving-naar-Beleid.pdf PDF, 3.53 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar