Vergaderingen

Op deze pagina kunt u alle vergaderingen van de bestuursorganen van de gemeente Stichtse Vecht bekijken. In de navigatiebalk aan de linkerkant van de pagina kunt u zowel de komende vergaderingen als de reeds gehouden vergaderingen per bestuursorgaan bekijken. Heeft u een auditieve beperking en is er een onderwerp dat u graag wilt volgen of waarvan u het woordelijk verslag wilt kunnen teruglezen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@stichtsevecht.nl.

Bestuursorganen

Commissie Bestuur en Financiën

Commissie Sociaal Domein

Informatieve commissie I

Informatieve commissie II

Commissie Sociaal- en Fysiek Domein

Schriftelijke consultatie

Test digitale Commissievergadering 1

Test digitale Commissievergadering 2

 
Gearchiveerde bestuursorganen