Commissie Fysiek Domein 08 januari 2019 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Voor agendapunt 4. Bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor is geen inspraak meer mogelijk. Dit heeft plaatsgevonden in de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 4 december 2018.
  Voor agendapunt 3. hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 7 januari 2019, 12:00 uur.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.
  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Betreft het realiseren van twee woningen in de langhuisboerderij. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...
 • Betreft de herontwikkeling van parkeergarage P2 inclusief het servicestation aan de noordzijde van het MAR'CS gebouw en de parkeerplaats achter de Hema P3 in Bisonspoor.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  N.B.: De behandeling van dit agendapunt zal in twee fases plaatsvinden:
  1. Op 4 december 2018 zijn de insprekers aan het woord geweest en hebben de commissieleden vragen gesteld aan de insprekers. Tevens is de beeldvormingsfase afgerond.
  2. Op 8 januari 2019 zal het vervolg van de commissiebehandeling plaatsvinden, de fase van oordeelsvorming.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)