Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Gezien de beperkte ruimte als gevolg van de coronamaatregelen (1,5 m. afstand, etc.) dient iedereen zich van te voren te melden.

  Er is in principe plaats voor woordvoerders, voorzitter, portefeuillehouder, raadsadviseur, ambtelijke ondersteuning en (eventuele) insprekers.

  Alle overige belangstellenden wordt gevraagd om de vergadering thuis, via de website, te kijken of luisteren.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot dinsdag 15 september 2020, 12:00 uur.

  vergroten verkleinen laden...
 • De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.

  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In het beleidsplan openbare verlichting zijn de doelstellingen veilig, duurzaam, kostenefficiënt en kwaliteit vastgelegd en uitgewerkt. Op basis van het beleidsplan zullen de uitvoeringsplannen worden opgesteld.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...
 • De begroting 2021 van Stichtse Groenlanden is een beleidsarme begroting, mede als gevolg van de transitie waar de bedrijfsvoeringsorganisatie van het recreatieschap, RMN, zich in bevindt. Middels de Kadernota 2021 van Stichtse Groenlanden is de raad geïnformeerd over de financiële kaders. In het rapport Organisatie van de recreatietaken in Midden Nederland wordt het bestuurlijke keuzeproces beschreven om te komen tot een keuze voor een toekomstscenario voor Recreatie Midden-Nederland.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...
 • De begroting 2021 van het Plassenschap Loosdrecht is een beleidsarme begroting, mede als gevolg van de transitie waar de bedrijfsvoeringsorganisatie van het plassenschap, RMN, zich in bevindt. De begroting 2021 laat een klein tekort zien. Middels de Kadernota 2021 van het Plassenschap is de raad geïnformeerd over de financiële kaders. In het rapport Organisatie van de recreatietaken in Midden Nederland wordt het bestuurlijke keuzeproces beschreven om te komen tot een keuze voor een toekomstscenario voor Recreatie Midden-Nederland.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)