Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 27 maart 2014 19:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
27 mrt. 2014, 19:30
Locatie:
4en1 theater
Voorzitter:
mevr. M.M. van 't Veld
Griffier:
Jelle Hekman; e-mail jelle.hekman@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 46 57

Agenda

Hoofdvergadering

4en1 theater
 • - De motie van Lokaal Liberaal – Groep Frank van Liempt over koopzondagen wordt niet ingediend, maar wordt eerst besproken in de werksessie.
  - De motie van het CDA over koopzondagen wordt daarom eveneens niet ingediend.
 • De burgemeester spreekt de nieuwe raad toe en gaat in op de bijzondere verantwoordelijkheid van de raadsleden en de veranderingen in de betrokkenheid van burgers,
 • De burgemeester leest artikel 14 van de Gemeentewet voor:
  “Ik zweer (beloof) dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
  Ik zweer (beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
  Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.”

  De leden van de raad leggen de eed af of spreken de belofte uit:
  “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!" (eed)
  of
  “Dat verklaar en beloof ik!" (belofte)

  de heer M.J. van Dijk Maarten belofte
  mevrouw L.J. van Dort Linda belofte
  de heer R. Druppers Ron belofte
  mevrouw F.J.L. Goedendorp Femke eed
  de heer P.F. de Groene Pieter belofte
  mevrouw W.M.M. Hoek Mieke belofte
  de heer D.E. van ’t Hof Dik belofte
  mevrouw E.J. Hogeveen Linda belofte
  mevrouw S.I.E. Kox-Meijer Suzanne belofte
  mevrouw K. de Kruif Kathalijne belofte
  de heer F.W.H. van Liempdt Frank belofte
  de heer R.J. van Liempdt Ronald belofte
  de heer F.M. Masteling Frank belofte
  de heer H. Noltes Harry eed
  de heer P.G. Paul Piet eed
  de heer P. Ploeg Piet belofte
  mevrouw G.J.A.N. Rijsterborgh-Plomp Gerry eed
  de heer I.C. Roetman Ike eed
  de heer F.M. de Ronde Frans eed
  de heer R. Roos Rob belofte
  de heer S. Scherpenzeel Siem eed
  mevrouw E.M. Swerts Els belofte
  de heer M.L. Veldhuijzen Marnix eed
  mevrouw H.J. Veneklaas Hetty eed
  de heer J.W. Verkroost Jaap eed
  de heer B.L. Verwaaijen Bas belofte
  de heer D.T. Verwoert Dick belofte
  mevrouw R.G. Vis-de Ceuninck van Capelle Renie belofte
  de heer W. van Vossen Warner belofte
  de heer J.A. Vreeken Han belofte
  de heer K.H. Wiersema Klaas belofte
  mevrouw E.J. Zeldenrust Elfride belofte
  de heer F. Živkovic
  -Laurenta Franko belofte
 • De burgemeester spreekt namens de raad en het college uit dat de uitspraken van G. Wilders van 19 maart 2014 worden afgewezen.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen