Commissie Fysiek Domein 14 oktober 2020 21:45:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Opening.

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het College is op zoek naar een nieuwe locatie voor één afvalscheidingstation. Tijdens deze besloten commissie vergadering informeren wij u over de voortgang van het onderzoek naar een geschikte locatie. De beoordelingscriteria worden toegelicht, de locatie(s) die de voorkeur hebben maar ook andere aspecten zoals de planning en de uitwerking van het Programma van Eisen komen aan bod. In een peilnota worden u enkele vragen voorgelegd:

  Peilpunten:

  1. Stemt u op basis van de beoordelingscriteria in met de selectie van de drie voorkeurslocaties voor het nieuwe afvalscheidingstation?

  2. Deelt u de mening van het college dat locatie De Corridor/Shell (perceel gemeente eigendom) het meest kansrijk is?

  Voorgesteld wordt om op basis van artikel 86, artikel 1 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de stukken en hetgeen tijdens de vergadering wordt besproken om reden dat de gemeente er alle belang bij heeft, zowel financieel als economisch, dat de resultaten van het vooroverleg niet openbaar worden, alsmede het voorkomen van onevenredige bevoordeling van bij de verkenning betrokken derden, artikel 10, lid 2 aanhef en sub b en sub g Wet openbaarheid van bestuur.

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting.

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten