Informatieve commissie I 20 april 2021 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Digitale vergadering

  geen documenten

  Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Opening.

  geen documenten

  Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Middels een presentatie wordt de commissie meegenomen in de volgende stap die door het college is gezet in het vormgeven van de Omgevingsvisie. Bij de vorige informatieve commissie over het voorontwerp Omgevingsvisie op 23 maart jl. is de visie op hoofdlijnen met u gedeeld en nu zijn deze verder uitgewerkt en is een eerste aanzet gedaan voor de gebieden. Het werkdocument Omgevingsvisie is voor 70% gereed en zal in week 15 aan de agenda worden toegevoegd, om een beeld te geven naar waar naar toe gewerkt wordt.

  Met betrekfking tot het Vitaal Platteland wordt de commissie geïnformeerd over de ontwikkeling van de perspectiefnota landbouw en wordt een doorkijk gegeven op het vervolg.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten