Ingekomen stukken

01 - januari 2020

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (11)

A-03 de Toiletalliantie-stichting voor openbare toiletten- Nieuwjaarswensen - 20200110

Ingekomen stukken
A-03 de Toiletalliantie-stichting voor openbare toiletten- Nieuwjaarswensen - 20200110 PDF, 1,37 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-05 gemeente Achtkarspelen - Motie vreemd aan de orde van de dag inzake afschaffing verhuurdersheffing

Ingekomen stukken
A-05 gemeente Achtkarspelen - Motie vreemd aan de orde van de dag inzake afschaffing verhuurdersheffing PDF, 136,32 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-07 Gemeente Bergen - Aangenomen motie + brief aan voorzitter tweede kamer over 5G netwerk

Ingekomen stukken
A-07 Gemeente Bergen - Aangenomen motie + brief aan voorzitter tweede kamer over 5G netwerk PDF, 920,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-08 Min van BiZa - Energie en democratie - essay Marcel Boogers oktober 2019

Ingekomen stukken
A-08 Min van BiZa - Energie en democratie - essay Marcel Boogers oktober 2019 PDF, 11,37 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-04 Dhr. R. Slager - 5 G experimenten - Levend Laboratorium 2020 - 20200107

Ingekomen stukken
A-04 Dhr. R. Slager - 5 G experimenten - Levend Laboratorium 2020 - 20200107 PDF, 41,17 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-04 Bijlage 5 G experimenten - Levend Laboratorium 2020 - 20200107

Ingekomen stukken
A-04 Bijlage 5 G experimenten - Levend Laboratorium 2020 - 20200107 PDF, 91,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

C-01 Dhr. Maan en dhr. van 't Hof- WOB verzoek inzake openbare verlichting en adviescommissie - 20200112

Ingekomen stukken
C-01 Dhr. Maan en dhr. van 't Hof- WOB verzoek inzake openbare verlichting en adviescommissie - 20200112 PDF, 141,77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-11 Rekenkamercommissie Stichtse Vecht - Verslag 2019-Jaarplan 2020

Ingekomen stukken
A-11 Rekenkamercommissie Stichtse Vecht - Verslag 2019-Jaarplan 2020 PDF, 179,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-12 College van B&W - Boardletter 2019

Ingekomen stukken
A-12 College van B&W - Boardletter 2019 PDF, 658,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lijst ingekomen stukken januari 2020

Ingekomen stukken
Lijst ingekomen stukken januari 2020 PDF, 143,89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

H-03 College van B&W - Beantwoordingsbrief op brief B-02 uit december 2019 inzake Transparantie en publicatie van WOB verzoeken_Geredigeerd

Ingekomen stukken
H-03 College van B&W - Beantwoordingsbrief op brief B-02 uit december 2019 inzake Transparantie en publicatie van WOB verzoeken_Geredigeerd PDF, 21,31 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar