Ingekomen stukken

02. februari 2021 - Raad 2 maart 2021

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (14)

Lijst ingekomen stukken februari 2021

Lijst ingekomen stukken
Lijst ingekomen stukken februari 2021 PDF, 87,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-01 College van B&W - Periodieke terugkoppeling voortgang aanbevelingen rekenkamercommissierapport klachten, bezwaren en meldingen - 20210202_Geredigeerd

Ingekomen stuk
F-01 College van B&W - Periodieke terugkoppeling voortgang aanbevelingen rekenkamercommissierapport klachten, bezwaren en meldingen - 20210202_Geredigeerd PDF, 1,82 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-12 Gemeente Krimpenerwaard - motie vergroting gemeentefonds - 20210205

Ingekomen stuk
A-12 Gemeente Krimpenerwaard - motie vergroting gemeentefonds - 20210205 PDF, 3,26 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-11 VNG - Lbr. 21_013 - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 25 - 20210217

Ingekomen stuk
A-11 VNG - Lbr. 21_013 - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 25 - 20210217 PDF, 111,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-10 VNG - Lbr. 21_012 - VNG ondertekent Actieagenda Wonen - 20210217

Ingekomen stuk
A-10 VNG - Lbr. 21_012 - VNG ondertekent Actieagenda Wonen - 20210217 PDF, 108,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-09 Inwoner Zwolle - Leugens_Bedrog_Oorlogsmisdaden van_door de Nederlandse Regeringen vanaf de VOC (1602) tot Vandaag (02-2021) - 20210214_Geredigeerd

Ingekomen stuk
A-09 Inwoner Zwolle - Leugens_Bedrog_Oorlogsmisdaden van_door de Nederlandse Regeringen vanaf de VOC (1602) tot Vandaag (02-2021) - 20210214_Geredigeerd PDF, 396,45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-08 Stichting Nationale Boomfeestdag - Groene schoolkaart van de basisscholen in uw gemeente -20210211_Geredigeerd

Ingekomen stuk
A-08 Stichting Nationale Boomfeestdag - Groene schoolkaart van de basisscholen in uw gemeente -20210211_Geredigeerd PDF, 694,86 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-07 Ruimte voor collectief wonen - Manifest passend beleid voor collectieve en andere woonvormen -20210209

Ingekomen stuk
A-07 Ruimte voor collectief wonen - Manifest passend beleid voor collectieve en andere woonvormen -20210209 PDF, 1.003,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-06 Platform Bedrijven Utrecht West - Brief aan Provinciale Staten - 20210208_Geredigeerd

Ingekomen stuk
A-06 Platform Bedrijven Utrecht West - Brief aan Provinciale Staten - 20210208_Geredigeerd PDF, 519,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-05 OVSV - Reactie op raadsvoorstel Planetenbaan - 20210208

Ingekomen stuk
A-05 OVSV - Reactie op raadsvoorstel Planetenbaan - 20210208 PDF, 721,51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-04 VNG - Lbr. 21_011 - Nazending voor Buitengewone ALV 12 februari 2021-20210205

Ingekomen stuk
A-04 VNG - Lbr. 21_011 - Nazending voor Buitengewone ALV 12 februari 2021-20210205 PDF, 109,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-03 PCL Utrecht - advies Recreatie in Combinatie - 20210205

Ingekomen stuk
A-03 PCL Utrecht - advies Recreatie in Combinatie - 20210205 PDF, 1,86 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-02 VNG - Lbr. 21_010 - Kiezers mogelijkheid bieden tot afleggen ondersteuningsverklaringen op 3 en 4 februari 2021 - 20210203

Ingekomen stuk
A-02 VNG - Lbr. 21_010 - Kiezers mogelijkheid bieden tot afleggen ondersteuningsverklaringen op 3 en 4 februari 2021 - 20210203 PDF, 110,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-01 VNG Lbr. 21_009 - Start consultatie herijking gemeentefonds - 20210203

Ingekomen stuk
A-01 VNG Lbr. 21_009 - Start consultatie herijking gemeentefonds - 20210203 PDF, 110,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar