Ingekomen stukken

05. mei 2021 - Raad 8 juni 2021

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (35)

(1 - 20 van 35 documenten)

C-01 SP Stichtse Vecht - 120 woningen op uitleglocatie Cronenburgh Loenen -20210504

Ingekomen stuk
C-01 SP Stichtse Vecht - 120 woningen op uitleglocatie Cronenburgh Loenen -20210504 PDF, 160,48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-02 Wijkcommissie Bisonspoor - Fietsen Bisonspoor - 20210506

Ingekomen stuk
B-02 Wijkcommissie Bisonspoor - Fietsen Bisonspoor - 20210506 PDF, 184,13 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-01 VNG - Ledenbrief inzake Alcoholwet en aanpassing Model-APV -20210506

Ingekomen stuk
A-01 VNG - Ledenbrief inzake Alcoholwet en aanpassing Model-APV -20210506 PDF, 176,97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-02 VNG - Ledenbrief inzake Bekendmaking kandidaten voor VNG-bestuur en -commissies en opening mogelijkheid stellen andere kandidaten -20210506

Ingekomen stuk

A-03 NLVOW - Open brief NLVOW over Moratorium voor WIND op LAND - 20210508

Ingekomen stuk
A-03 NLVOW - Open brief NLVOW over Moratorium voor WIND op LAND - 20210508 PDF, 140,92 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-04 VNG - Verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland - 20210510

Ingekomen stuk
A-04 VNG - Verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland - 20210510 PDF, 107,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-05 VNG - VNG Jaarcongres 2021_ actueel, digitaal en onmisbaar voor gemeentebestuurders - 20210510

Ingekomen stuk
A-05 VNG - VNG Jaarcongres 2021_ actueel, digitaal en onmisbaar voor gemeentebestuurders - 20210510 PDF, 200,51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-06 VNG - Ledenbrief inzake Wegwijzer gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid en VNG Model Huisvestingsverordening -20210511

Ingekomen stuk
A-06 VNG - Ledenbrief inzake Wegwijzer gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid en VNG Model Huisvestingsverordening -20210511 PDF, 181,68 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-07 Fractie Forza De Bilt - 4 amendementen Forza ter inspiratie - REP

Ingekomen stuk
A-07 Fractie Forza De Bilt - 4 amendementen Forza ter inspiratie - REP PDF, 444,89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-08 Gemeente Kerkrade - Motie aansluiting bij coalitie naar minimumloon € 14,00

Ingekomen stuk
A-08 Gemeente Kerkrade - Motie aansluiting bij coalitie naar minimumloon € 14,00 PDF, 587,69 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

C-03 Vechtplassencommissie - Verzoek reactie op brief 13-01-2021 en representatief verkeersonderzoek i.v.m. de schade aan de Vechtdijk t.g.v. groei zwaar vrachtverkeer

Ingekomen stuk

A-11. VNG - Lbr. 21_035 - Lachgas - 20210512

Ingekomen stuk
A-11. VNG - Lbr. 21_035 - Lachgas - 20210512 PDF, 106,71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-10 VNG - Lbr. 21_034 - Convenanten hulpmiddelen - 20210512

Ingekomen stuk
A-10 VNG - Lbr. 21_034 - Convenanten hulpmiddelen - 20210512 PDF, 106,92 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-13 Inwoners -commentaar raadsvoorstel Straatweg 76a - 20210517

Ingekomen stuk
A-13 Inwoners -commentaar raadsvoorstel Straatweg 76a - 20210517 PDF, 6,58 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-15 VNG - Lbr. 21_037 - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 30 - 20210512

Ingekomen stuk
A-15 VNG - Lbr. 21_037 - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 30 - 20210512 PDF, 109,14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-16 VNG - Lbr. 21_036 - Vernieuwde Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT Toolbox (GIBIT) - 20210514

Ingekomen stuk
A-16 VNG - Lbr. 21_036 - Vernieuwde Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT Toolbox (GIBIT) - 20210514 PDF, 112,45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-17 Be Free - In mijn ogen-wereld sta je altijd achter Universele Rechten van de Mensen en burgerlijke vrijheden -20210518

Ingekomen stuk
A-17 Be Free - In mijn ogen-wereld sta je altijd achter Universele Rechten van de Mensen en burgerlijke vrijheden -20210518 PDF, 2,13 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-18 VNG - Ledenbrief inzake Uitnodiging ALV 16 juni 2021 -20210520

Ingekomen stuk
A-18 VNG - Ledenbrief inzake Uitnodiging ALV 16 juni 2021 -20210520 PDF, 192,06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-19 VNG - Ledenbrief inzake Inschrijving GT Mobiele Communicatie 3 -20210520

Ingekomen stuk
A-19 VNG - Ledenbrief inzake Inschrijving GT Mobiele Communicatie 3 -20210520 PDF, 176,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

C-04 Ondernemersvereniging Stichtse Vecht - Inzake participatietraject Omgevingsvisie -20210521

Ingekomen stuk
C-04 Ondernemersvereniging Stichtse Vecht - Inzake participatietraject Omgevingsvisie -20210521 PDF, 146,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar