Ingekomen stukken

07. juli en augustus 2020 - raad 29 september 2020

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (31)

(1 - 20 van 31 documenten)

Lijst ingekomen stukken juli en augustus 2020

Lijst ingekomen stukken
Lijst ingekomen stukken juli en augustus 2020 PDF, 107,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-05 Recreatieschap Midden Nederland - Ontwerp begroting 2021 Plassenschap Loosdrecht eo + Addendum_Geredigeerd

Lijst ingekomen stukken
G-05 Recreatieschap Midden Nederland - Ontwerp begroting 2021 Plassenschap Loosdrecht eo + Addendum_Geredigeerd PDF, 355,34 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-04 Recreatieschap Stichtse Groenlanden - Ontwerp Begroting 2021 en Ontwerp Jaarrekening 2019 Stichtse Groenlanden - 20200826_Geredigeerd

Lijst ingekomen stukken
G-04 Recreatieschap Stichtse Groenlanden - Ontwerp Begroting 2021 en Ontwerp Jaarrekening 2019 Stichtse Groenlanden - 20200826_Geredigeerd PDF, 3,47 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-03 OdrU - Reactie op zienswijze gemeente Stichtse Vecht en 2e begrotingswijziging 2020 (def) en begroting 2021 (def)_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-03 OdrU - Reactie op zienswijze gemeente Stichtse Vecht en 2e begrotingswijziging 2020 (def) en begroting 2021 (def)_Geredigeerd PDF, 1,73 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-02 OdrU - Aanbiedingsbrief verzoek zienswijze (ontwerp)Begroting 2021 en tweede (ontwerp)Begrotingswijziging 2020 _Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-02 OdrU - Aanbiedingsbrief verzoek zienswijze (ontwerp)Begroting 2021 en tweede (ontwerp)Begrotingswijziging 2020 _Geredigeerd PDF, 1,74 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-01 GGDrU - Raadsinformatiebrief Hervatten reguliere taken GGDrU - 20200715

Ingekomen stuk
G-01 GGDrU - Raadsinformatiebrief Hervatten reguliere taken GGDrU - 20200715 PDF, 138,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-01 College van B&W - Interbestuurlijk toezicht - Rapportage Systematische toezichtinformatie 2019

Lijst ingekomen stukken
F-01 College van B&W - Interbestuurlijk toezicht - Rapportage Systematische toezichtinformatie 2019 PDF, 13,22 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-02 Brussee Lindeboom advocaten namens St. Wereldkidz - KBS De Pionier - 20200810_Geredigeerd

Ingekomen stuk
B-02 Brussee Lindeboom advocaten namens St. Wereldkidz - KBS De Pionier - 20200810_Geredigeerd PDF, 1,33 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-01 Bewonersvereniging Maarsseveen Molenpolder - Reactie brf gemeente dd 27072020 inz Werkzaamheden Gageldijk Herenweg Maarsseveen-Molenpolder -20200813_Geredigeerd

Ingekomen stuk

A-25 Vereniging Eigen Huis - Participatieoproep gemeenten - 20200828

Lijst ingekomen stukken
A-25 Vereniging Eigen Huis - Participatieoproep gemeenten - 20200828 PDF, 302,52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-24 U10 - Onderzoek kwalitatieve woonbehoefte Companen Regio Utrecht - 20200828

Ingekomen stuk
A-24 U10 - Onderzoek kwalitatieve woonbehoefte Companen Regio Utrecht - 20200828 PDF, 100,10 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-23 VNG - Lbr. 20_060 - Norm voor Opdrachtgeverschap_ regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang - 20200826

Lijst ingekomen stukken
A-23 VNG - Lbr. 20_060 - Norm voor Opdrachtgeverschap_ regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang - 20200826 PDF, 111,90 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-21 Gemeente De Fryske Marren - Motie bijstandsnorm 1 juli 2020 -20200817

Lijst ingekomen stukken
A-21 Gemeente De Fryske Marren - Motie bijstandsnorm 1 juli 2020 -20200817 PDF, 206,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-17 VNG - Lbr. 20_059 - Ontwikkelingen geo-domein en beëindiging dienstverlening DataLand - 20200807

Ingekomen stuk
A-17 VNG - Lbr. 20_059 - Ontwikkelingen geo-domein en beëindiging dienstverlening DataLand - 20200807 PDF, 112,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-16 U-10 - Raadbrief over BO Leefomgeving - 20200804_Geredigeerd

Ingekomen stuk
A-16 U-10 - Raadbrief over BO Leefomgeving - 20200804_Geredigeerd PDF, 3,43 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-15 Gemeente Almelo - Aangenomen motie herverdeling gemeentefonds- Jackpot of lid op de neus -20200730

Ingekomen stuk
A-15 Gemeente Almelo - Aangenomen motie herverdeling gemeentefonds- Jackpot of lid op de neus -20200730 PDF, 302,03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-14 Gemeente Loon op Zand Aangenomen motie Financiën vanuit het Rijk -20200729

Ingekomen stuk
A-14 Gemeente Loon op Zand Aangenomen motie Financiën vanuit het Rijk -20200729 PDF, 190,56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-13 Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten - Oproep VHA tot verbeteren huisvesting voor arbeidsmigranten + bijlagen

Ingekomen stuk
A-13 Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten - Oproep VHA tot verbeteren huisvesting voor arbeidsmigranten + bijlagen PDF, 263,97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-12 Gemeente Enschede - Voortgang actie “Stop de begrotingserosie” + bijlagen

Ingekomen stuk
A-12 Gemeente Enschede - Voortgang actie “Stop de begrotingserosie” + bijlagen PDF, 924,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-11 Gemeente Papendrecht - Aangenomen motie gemeente Papendrecht over verhuurdersheffing sociale huurwoningen -20200720

Ingekomen stuk
A-11 Gemeente Papendrecht - Aangenomen motie gemeente Papendrecht over verhuurdersheffing sociale huurwoningen -20200720 PDF, 350,17 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar