Raadsdossiers

2020 - Advies aan college van B&W over zorg, hulp, werk, inkomen en jeugdhulp

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (15)

200605ADVIESRAADLASOngevraagd Advies Beleidsregels studietoeslag 20 september 2017

Raadsdossiers
200605ADVIESRAADLASOngevraagd Advies Beleidsregels studietoeslag 20 september 2017 PDF, 6,26 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

200705ADVIESRAADLAS Advies Strategische Koers Dorpshuizenbeleid

Raadsdossiers
200705ADVIESRAADLAS Advies Strategische Koers Dorpshuizenbeleid PDF, 7,44 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

200710ADVIESRAADLAS Ongevraagd advies Bezuinigingen sociaal domein

Raadsdossiers
200710ADVIESRAADLAS Ongevraagd advies Bezuinigingen sociaal domein PDF, 264,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

201002ADVIESRAADLAS Reactie op 1905121ADVIESRAADLAS Ongevraagd advies Jeugdzorg hulp na Inspiratiesessie Van Beleving naar Beleid

Raadsdossiers
201002ADVIESRAADLAS Reactie op 1905121ADVIESRAADLAS Ongevraagd advies Jeugdzorg hulp na Inspiratiesessie Van Beleving naar Beleid PDF, 11,59 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

201105ADVIESRAADLAS Advies concept Uitvoeringsprogramma maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW) Stichtse Vecht

Raadsdossiers
201105ADVIESRAADLAS Advies concept Uitvoeringsprogramma maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW) Stichtse Vecht PDF, 10,54 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

201203ADVIESRAADLAS Integraal beleidskader sociaal domein Concept versie 10 februari 20

Raadsdossiers
201203ADVIESRAADLAS Integraal beleidskader sociaal domein Concept versie 10 februari 20 PDF, 11,44 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

201302ADVIESRAADLAS Advies Compensatieregeling eigen risico 2020

Raadsdossiers
201302ADVIESRAADLAS Advies Compensatieregeling eigen risico 2020 PDF, 5,74 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

201304ADVIESRAADLAS Advies Vastgoed 2020

Raadsdossiers
201304ADVIESRAADLAS Advies Vastgoed 2020 PDF, 13,28 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

201404ADVIESRAADLAS Ongevraagd Advies handhaving SoZa

Raadsdossiers
201404ADVIESRAADLAS Ongevraagd Advies handhaving SoZa PDF, 8,31 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

201906ADVIESRAADLAS Advies Startnotitie veranderopgave inburgering Mei 2020

Raadsdossiers
201906ADVIESRAADLAS Advies Startnotitie veranderopgave inburgering Mei 2020 PDF, 7,48 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

202206ADVIESRAADLAS Advies Aanbestedingsleidraad doorontwikkeling Onafhankelijke Clientonderondersteuning

Raadsdossiers
202206ADVIESRAADLAS Advies Aanbestedingsleidraad doorontwikkeling Onafhankelijke Clientonderondersteuning PDF, 10,60 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

202306ADVIESRAADLAS Advies Uitgangspunten adviesraden definitief 11 mei 2020 Inkoop Wmo-Hulpmiddelen

Raadsdossiers
202306ADVIESRAADLAS Advies Uitgangspunten adviesraden definitief 11 mei 2020 Inkoop Wmo-Hulpmiddelen PDF, 9,53 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

202804ADVIESRAADLAS Advies Beleidsregels Leerlingenvervoer Stichtse Vecht 2020

Raadsdossiers
202804ADVIESRAADLAS Advies Beleidsregels Leerlingenvervoer Stichtse Vecht 2020 PDF, 9,80 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

203012ADVIESRAADLAS Reactie eerste versie Opbouw nota minima- en schuldhulpverlening

Bijlage
203012ADVIESRAADLAS Reactie eerste versie Opbouw nota minima- en schuldhulpverlening PDF, 11,34 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

202011ADVIESRAADLAS Reactie B&W voorstel Stand van zaken Lokale Inclusie Agenda

Bijlage
202011ADVIESRAADLAS Reactie B&W voorstel Stand van zaken Lokale Inclusie Agenda PDF, 3,30 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar