wethouder Actief sinds 07 jun. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

4e locoburgemeester

Wethouder Werk en inkomen, welzijn, sport, onderwijs en beheer leefomgeving

Taken:

 1. volksgezondheid
 2. sport en bewegen
 3. onderwijs en onderwijshuisvesting
 4. werk en inkomen
 5. welzijn, voorveld
 6. bibliotheek
 7. subsidiebeleid
 8. ouderenbeleid
 9. jeugdbeleid en jongerenwerk
 10. inclusie
 11. inburgering
 12. natuur en landschap, opgaven in gebieden, vitaal platteland
 13. onderhoud groen/ openbaar beheer/ beheer leefomgeving

 

 

Nevenfuncties

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt (qualitate qua): 

 • Lid Algemeen bestuur Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht
 • Lid Regiegroep Talent primair (samenwerkingsovereenkomst)
 • Lid Toezichthoudend orgaan Stichting openbaar onderwijs Rijn- en Heuvelland (Wereldkidz)
 • Lid Regionale Stuurgroep Veenweide West
 • Plaatsvervangend lid Algemeen bestuur Omgevingsdienst Regio Utrecht

Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt :  

 Geen 

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 07 jun. 2022 wethouder, College van burgemeester en wethouders
 • Actieve functie wethouder, College

2022

 • 01 apr. 2021 - 07 jun. 2022 raadslid, tevens fractievoorzitter, Streekbelangen
 • 29 mrt. 2018 - 07 jun. 2022 gemeenteraadslid, Gemeenteraad

2021

 • 29 mrt. 2018 - 01 apr. 2021 raadslid, Streekbelangen
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens