Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: Linda van Dort

linda.van.dort@stichtsevecht.nl

Algemeen

Taken:

 1. ruimtelijke ordening

 2. volkshuisvesting

 3. duurzaamheid en milieu

 4. water

 5. grondbedrijf

 6. project N230

2e locoburgemeester

Wijkwethouder: Maarssen-dorp, Tienhoven en Oud Zuilen

Nevenfuncties

 Nevenfuncties uit hoofde van het ambt (qualitate qua):

 • Algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Afvalverwerking Utrecht, lid;

 • Stichting Urgentieverlening West-Utrecht, lid;

 • Gebiedscommissie Utrecht West, lid;

 • Commissie Regionaal Overleg Luchthaventerrein Hilversum, lid;

 • Omgevingsraad Schiphol, lid;

 • Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC), lid;

 • Algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht, plaatsvervangend lid;

 • Voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Water Amstel, Gooi en Vechtstreek.

 Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt:

Onbezoldigd:

 • gecommitteerde School voor de Journalistiek Utrecht

 

Functie historie

2019

 • 16 dec. 2015 - 13 nov. 2019 wethouder Ruimte, Milieu en Duurzaamheid en 2e locoburgemeester, College van burgemeester en wethouders

2018

 • 29 mrt. 2018 - 26 apr. 2018 gemeenteraadslid, Gemeenteraad
 • 29 mrt. 2018 - 26 apr. 2018 gemeenteraadslid, GroenLinks

2015

 • 27 mrt. 2014 - 16 dec. 2015 gemeenteraadslid, Gemeenteraad
 • 27 mrt. 2014 - 16 dec. 2015 gemeenteraadslid, tevens fractievoorzitter, GroenLinks
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens