Linda van Dort

Linda van Dort

Foto van Linda van Dort
E-mailadres: linda.van.dort@stichtsevecht.nl
Logo van College van burgemeester en wethouders
Orgaan: College van burgemeester en wethouders Periode: van: 16 december 2015 tot: Functie: wethouder Ruimte, Milieu en Duurzaamheid en 2e locoburgemeester

Taken:

 1. ruimtelijke ordening

 2. volkshuisvesting

 3. duurzaamheid en milieu

 4. water

 5. grondbedrijf

 6. lokale media

 7. project N230
 8. toerisme

 9. recreatie en plassenschappen
 10. natuur en landschap
 11. beheer leefomgeving

2e locoburgemeester

Wijkwethouder: Maarssen Dorp, Tienhoven, Oud Zuilen