Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Algemeen

Mobiel nummer: 06 81 99 83 30

Taken:

 1. openbare orde en veiligheid

 2. integrale handhaving

 3. dierenwelzijn

 4. evenementenbeleid

 5. integriteit

 6. externe betrekkingen

 7. regionale samenwerking

 8. communicatie en bestuurlijke vernieuwing

Nevenfuncties

 Nevenfuncties uit hoofde van het ambt (qualitate qua):

 • Algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, voorzitter;
 • Algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio, burgemeester;
 • Bestuur stichting Brooklyn Bridge, voorzitter;
 • Bestuur Elly van Stekelenburg stichting, voorzitter;
 • Bestuur stichting L.C. Dudok de Wit Fonds, voorzitter;
 • E-depot, voorzitter;
 • Fonds De Buiten Armen van Ruwiel, voorzitter;
 • Stichting Slot Zuylen, lid van de Raad van Advies.

Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt:

 Onbezoldigd:

 • Mayors for Peace, lid.

Functie historie

2018

 • 29 jan. 2015 - 01 aug. 2018 burgemeester en voorzitter van het college en de raad, Gemeenteraad
 • 29 jan. 2015 - 01 aug. 2018 burgemeester en voorzitter van het college en de raad, College van burgemeester en wethouders
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens