Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: Pieter de Groene

Algemeen

Wethouder, 1e locoburgemeester, wijkwethouder Breukelen, Nieuwersluis en Vreeland

Taken:

 • onderwijs & bibliotheek;
 • economie, inclusief recreatie, toerisme en plassenschap (topdossier);
 • gemeentelijke huisvesting en facilitaire zaken;
 • verkeer;
 • participatie;
 • U10/BRU / Economic Board (regionale samenwerking);
 • cultuur;
 • water;
 • evenementenbeleid.

Projecten: Nyenrode, Planetenbaan en fietsbrug Nigtevecht

 

Nevenfuncties

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt (qualitate qua):
 • U 10, Bestuurstafel Economie, voorzitter
 • Economic Board Utrecht (EBU), boardlid
 • Algemeen bestuur Bestuur Regio Utrecht, lid
 • Algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling primair onderwijs (Talent primair), lid
 • Algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden, plaatsvervangend lid
 • Dagelijks bestuur Plassenschap Loosdrecht e.o., waarnemend voorzitter
 • Algemeen bestuur Plassenschap Loosdrecht e.o., lid
 • Toezichthoudend orgaan stichting openbaar onderwijs Rijn- en Heuvelland (Wereldkidz), portefeuillehouder Onderwijs
 • Vertegenwoordiger in de Commissie van Aandeelhouders (CvA) van Vitens
 • Algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht, plv. lid
 • Omgevingsraad Schiphol, plv. lid
 • Commissie Regionaal Overleg Luchthaventerrein Hilversum, plv. lid
 • Algemeen bestuur Sociaal Werkvoorzieningschap ‘Het Westelijk Gebied van Utrecht’ (PAUW-bedrijven), 1e plv. lid
 • Bestuurlijk overleg Water, gebied waterschap Amstel, Gooi- en Vecht (AGV), voorzitter
 • Regionaal bestuurlijk overleg Rijn-West, gemeentelijk vertegenwoordiger namens Bestuurlijk overleg Water
Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt:

Onbezoldigd:

 • DGA Foort Beheer bv

Functie historie

2018

 • 03 jan. 2011 - 09 feb. 2018 wethouder, College van burgemeester en wethouders
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens