Commissie Fysiek Domein 22 september 2020 20:35:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Gezien de beperkte ruimte als gevolg van de coronamaatregelen (1,5 m. afstand, etc.) dient iedereen zich van te voren te melden.

  Er is in principe plaats voor woordvoerders, voorzitter, portefeuillehouder, raadsadviseur, ambtelijke ondersteuning en (eventuele) insprekers.

  Alle overige belangstellenden wordt gevraagd om de vergadering thuis, via de website, te kijken of luisteren.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 21 september 2020, 12:00 uur.

  vergroten verkleinen laden...
 • De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op de peilnota staat een e-mailadres.

  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Voor het adequaat beheren van het gemeentelijk vastgoedbeheer is het beheerplan gemeentelijk vastgoedbeheer 2020-2029 opgesteld. In het beheerplan zijn de kaders voor het vastgoedbeheer en de financiële gevolgen vastgelegd. De financiële gevolgen voor het onderhouden van de gemeentelijke vastgoedobjecten zijn in drie scenario's uitgewerkt:

  Scenario 1: de gemeente houdt al haar vastgoed in bezit;

  Scenario 2: de gemeente stoot de vastgoedobjecten conform de Vastgoednota 2020 af;

  Scenario 3: de gemeente stoot het commercieel vastgoed met een commerciële huurder af.

  Scenario 2 ligt in lijn met de Vastgoednota 2020.

  Doel: peilen of er voldoende draagvlak is om scenrio 2 verder uit te werken.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)