Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 01 juli 2014 19:30:00

Algemene vergader informatie

Indien de behandeling van de raadsvoorstellen meer tijd vergt dan de aangegeven planning, zal de voorzitter om 23.00 uur de vergadering, gehoord de raad, schorsen. De behandeling van de agendapunten wordt dan toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op dinsdag 8 juni vanaf 19.30 uurEnkele agendapunten (Kaderstellende notitie beleidsplan WMO en Dienstverleningsmodel sociaal domein)zijn al op 8 juli geagendeerd. Op 25 juni is een gewijzigd raadsvoorstel over subsidieering MEE ook verplaatst naar de agenda van 8 juli.De aangekondigde motie van CDA en ChristenUnie-SGP over de participatieverordening sociale zaken zal worden ingediend tijdens de raad van 8 juli.Streekbelangen zal een motie indienen bij agendapunt 15. Organisatiekaders Sociaal Domein.Bij agendapunt 2 is een brief en tijdlijn geplaatst van mevr. Griffioen c.s. over boerderij Welgelegen. Bij agendapunt 21 is een Tweede toelichting geplaatst van de heer Pieterson.

Datum:
01 jul. 2014, 19:30
Locatie:
4en1 theater
Voorzitter:
Frank van Liempdt (plaatsvervangend voorzitter)
Griffier:
Jelle Hekman; e-mail jelle.hekman@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 46 57

Agenda

Hoofdvergadering

4en1 theater

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen