Raad 09 juni 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  De vergadering vindt derhalve niet plaats in Boom en Bosch.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • in de raadsvergadering van 2 juni is besloten om dit agendapunt te wijzigen van hamerstuk in bespreekstuk.

  De subsidieverordening vormt het juridisch kader voor alle door de gemeente te verlenen subsidies. Het subsidieprogramma geeft de uitgangspunten voor de subsidieverlening en beschrijft de subsidieregelingen.

  De commissie Sociaal Domein van 12 mei 2020 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.

   

   

  vergroten verkleinen laden...
 • In de periode juni tot en met november 2019 heeft de Rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar het gebeidsgericht werken in de gemeente Stichtse Vecht, met als hoofdvraag: "In hoeverre draagt het gebiedsgericht werken op een effectieve en efficiënte manier bij aan het bereiken van de doelstellingen van de gemeente Stichtse Vecht?".

  Is besproken in de commissie Fysiek Domein van 11 mei 2020. De fracties van ChristenUnie-SGP, Maarssen 2000, Lokaal Liberaal, GroenLinks en Streekbelangen zijn voorstander van een knip in de beslispunten.

  vergroten verkleinen laden...
 • A. Motie Streekbelangen, VVD en Het Vechtse Verbond - Nieuwe kaders voor Routekaart duurzaamheid.

  Is besproken in de commissie Fysiek Domein van 4 februari 2020.

  B. Motie GroenLinks - doelgericht op weg naar een schoon en gezond leefklimaat Stichtse Vecht.

  Is besproken in de commissie Fysiek Domein van 12 mei 2020.

  vergroten verkleinen laden...
 • Motie van Streekbelangen en 7 andere partijen - Openbare Inclusieve Toiletten.

  Is besproken in de commissie Fysiek Domein van 19 mei 2020.

   

   

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...