Ingekomen stukken

01. Januari 2021 - Raad 26 januari 2021

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (16)

D-01 Inwoners - Zienswijze Bp Oostwaard 9_Geredigeerd

Ingekomen stuk
D-01 Inwoners - Zienswijze Bp Oostwaard 9_Geredigeerd PDF, 24,99 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

D-02 T. Inwoners - Zienswijze Bp Oostwaard 9_Geredigeerd

Ingekomen stuk
D-02 T. Inwoners - Zienswijze Bp Oostwaard 9_Geredigeerd PDF, 519,13 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-02 Rekenkamercommissie - Verslag 2020 - Jaarplan 2021 -20200105

Ingekomen stuk
A-02 Rekenkamercommissie - Verslag 2020 - Jaarplan 2021 -20200105 PDF, 182,43 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-01 Recreatieschap Stichtse Groenlanden - Financiële verordening

Ingekomen stuk
G-01 Recreatieschap Stichtse Groenlanden - Financiële verordening PDF, 140,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-02 Recreatieschap Stichtse Groenlanden -Treasury statuut

Ingekomen stuk
G-02 Recreatieschap Stichtse Groenlanden -Treasury statuut PDF, 251,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-03 VNG ledenbrief 001 - Opening mogelijkheid stellen tegenkandidaten voor vacatures in VNG-bestuur en -commissies - 20210106

Ingekomen stuk
A-03 VNG ledenbrief 001 - Opening mogelijkheid stellen tegenkandidaten voor vacatures in VNG-bestuur en -commissies - 20210106 PDF, 112,14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

D-03 Mw. de Jong-Reedijk Zienswijze Bp Oostwaard 9_Geredigeerd

Ingekomen stuk
D-03 Mw. de Jong-Reedijk Zienswijze Bp Oostwaard 9_Geredigeerd PDF, 59,84 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-03 Recreatieschap Stichtse Groenlanden -Financiële verordening en Treasury statuut recreatieschap vastgesteld

Ingekomen stuk
G-03 Recreatieschap Stichtse Groenlanden -Financiële verordening en Treasury statuut recreatieschap vastgesteld PDF, 87,03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

C-01 SP Stichtse Vecht - Speeltuintje Zebraspoor Maarssenbroek - 20210107

Ingekomen stuk
C-01 SP Stichtse Vecht - Speeltuintje Zebraspoor Maarssenbroek - 20210107 PDF, 170,24 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-01 Raad van State - Coördinatieregeling Bp Wilhelminstraat 31-35 Breukelen -

Ingekomen stuk
A-01 Raad van State - Coördinatieregeling Bp Wilhelminstraat 31-35 Breukelen - PDF, 1,02 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-04 Recreatieschap Plassenschap Loosdrecht e.o. - Financiële verordening en Treasury statuut Plassenschap Loosdrecht - 20210108

Ingekomen stuk
G-04 Recreatieschap Plassenschap Loosdrecht e.o. - Financiële verordening en Treasury statuut Plassenschap Loosdrecht - 20210108 PDF, 338,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

C-02 Inwoners - Maarssenbroek Samen Schoon Heel en Veilig -20210113_Geredigeerd

Ingekomen stuk
C-02 Inwoners - Maarssenbroek Samen Schoon Heel en Veilig -20210113_Geredigeerd PDF, 86,53 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

C-04 Inwoner - Herhaaldelijke zware ongevallen op hetzelfde wegdeel van de N402 - 20210108_Geredigeerd

Ingekomen stuk
C-04 Inwoner - Herhaaldelijke zware ongevallen op hetzelfde wegdeel van de N402 - 20210108_Geredigeerd PDF, 3,33 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-04 INretail - oproep gemeentebesturen - Help winkelondernemers overleven - 20210115_ Geredigeerd

Ingekomen stuk
A-04 INretail - oproep gemeentebesturen - Help winkelondernemers overleven - 20210115_ Geredigeerd PDF, 372,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-05 VNG ledenbrief 002 - Uitnodiging Buitengewone ALV 12 februari 2021 - 20210115

Ingekomen stuk
A-05 VNG ledenbrief 002 - Uitnodiging Buitengewone ALV 12 februari 2021 - 20210115 PDF, 111,48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lijst ingekomen stukken januari 2021

Lijst ingekomen stukken
Lijst ingekomen stukken januari 2021 PDF, 97,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar