Ingekomen stukken

07 - juli 2018

download

Exporteren naar

PDF Excel

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(36)

i - Lijst ingekomen stukken juli 2018.pdf

Ingekomen stukken
i-Lijst-ingekomen-stukken-juli-2018-2.pdf PDF, 82 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

H-10 College - Antwoord op brf B-08 (juni) aan A. Bos - Groenonderhoud en leefomgeving Oud-Zuilen - Op Buuren Park - Daalseweg_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stukken
H-10-College-Antwoord-op-brf-B-08-juni-aan-A-Bos-Groenonderhoud-en-leefomgeving-Oud-Zuilen-Op-Buuren-Park-Daalseweg-Geredigeerd.pdf PDF, 34 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

H-08 College - Antwoord op brf B-02.a (juni 2018) aan wijkcommissie Bisonspoor - Reconstructie Kruising Safariweg-Antilopespoor._Geredigeerd.pdf

Ingekomen stukken
H-08-College-Antwoord-op-brf-B-02-a-juni-2018-aan-wijkcommissie-Bisonspoor-Reconstructie-Kruising-Safariweg-Antilopespoor-Geredigeerd.pdf PDF, 459 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

H-07 College - Antwoord op brf B-12 (juni 2018) aan M.S. Noest - Reconstructie Kruising Safariweg-Antilopespoor._Geredigeerd.pdf

Ingekomen stukken
H-07-College-Antwoord-op-brf-B-12-juni-2018-aan-M-S-Noest-Reconstructie-Kruising-Safariweg-Antilopespoor-Geredigeerd.pdf PDF, 12 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

H-06 College - Antwoord op brf A-05 (mei 2018) aan Platform arbeidsmarkt Jeugdzorg - Aandacht voor werknemers in de Jeugdzorg_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stukken
H-06-College-Antwoord-op-brf-A-05-mei-2018-aan-Platform-arbeidsmarkt-Jeugdzorg-Aandacht-voor-werknemers-in-de-Jeugdzorg-Geredigeerd.pdf PDF, 2.25 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

H-05 College - Antwoord op brf B-13 (juni) aan G.A. Barnstijn inzake Fixi, kan het ook simpeler_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stukken
H-05-College-Antwoord-op-brf-B-13-juni-aan-G-A-Barnstijn-inzake-Fixi-kan-het-ook-simpeler-Geredigeerd.pdf PDF, 822 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

H-01 College (weth. Veneklaas)- reactie op brief over medewerkers jeugdzorg - 20180705_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stukken
H-01-College-weth-Veneklaas-reactie-op-brief-over-medewerkers-jeugdzorg-20180705-Geredigeerd.pdf PDF, 81 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-03 Recreatieschap SGL - Aanbiedingsbrief vastgestelde jaarrekening- en verslag 2017.pdf

Ingekomen stukken
G-03-Recreatieschap-SGL-Aanbiedingsbrief-vastgestelde-jaarrekening-en-verslag-2017.pdf PDF, 214 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-03 Recreatieschap SGL - Aanbiedingsbrief vastgestelde Begroting 2019.pdf

Ingekomen stukken
G-03-Recreatieschap-SGL-Aanbiedingsbrief-vastgestelde-Begroting-2019.pdf PDF, 245 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-03 Programmabegroting 2019 Recreatieschap Stichtse Groenlanden.pdf

Ingekomen stukken
G-03-Programmabegroting-2019-Recreatieschap-Stichtse-Groenlanden.pdf PDF, 1.61 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-03 Jaarrekening en –verslag 2017 Recreatieschap Stichtse Groenlanden.pdf

Ingekomen stukken
G-03-Jaarrekening-en-verslag-2017-Recreatieschap-Stichtse-Groenlanden.pdf PDF, 1.66 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-03 Controleverklaring 2017 Recreatieschap Stichtse Groenlanden.pdf

Ingekomen stukken
G-03-Controleverklaring-2017-Recreatieschap-Stichtse-Groenlanden.pdf PDF, 468 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-02 - Plassenschap Loosdrecht e.o. - 6. Grenskaart landterreinen - Gewijz. Gem Reg is minus art.10 lid 4.pdf

Ingekomen stukken
G-02-Plassenschap-Loosdrecht-e-o-6-Grenskaart-landterreinen-Gewijz-Gem-Reg-is-minus-art-10-lid-4.pdf PDF, 1.56 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-02 - Plassenschap Loosdrecht e.o. - 5. Grenskaart plassengebied - Gewijz. Gem Reg is minus art.10 lid 4.pdf

Ingekomen stukken
G-02-Plassenschap-Loosdrecht-e-o-5-Grenskaart-plassengebied-Gewijz-Gem-Reg-is-minus-art-10-lid-4.pdf PDF, 1.37 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-02 - Plassenschap Loosdrecht e.o. - 4. Toelichting Gewijz. Gem Reg is minus art.10 lid 4.pdf

Ingekomen stukken
G-02-Plassenschap-Loosdrecht-e-o-4-Toelichting-Gewijz-Gem-Reg-is-minus-art-10-lid-4.pdf PDF, 278 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-02 - Plassenschap Loosdrecht e.o. - 3. Gem Reg (geconsolideerde versie).pdf

Ingekomen stukken
G-02-Plassenschap-Loosdrecht-e-o-3-Gem-Reg-geconsolideerde-versie.pdf PDF, 392 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-02 - Plassenschap Loosdrecht e.o. - 2. Publicatieblad en intrekken art. 10 lid 4 Gem Reg_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stukken
G-02-Plassenschap-Loosdrecht-e-o-2-Publicatieblad-en-intrekken-art-10-lid-4-Gem-Reg-Geredigeerd.pdf PDF, 177 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-02 - Plassenschap Loosdrecht e.o. - 1. Deelnemersbrief Gewijz. Gem Reg is minus art.10 lid 4.pdf

Ingekomen stukken
G-02-Plassenschap-Loosdrecht-e-o-1-Deelnemersbrief-Gewijz-Gem-Reg-is-minus-art-10-lid-4.pdf PDF, 137 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-01 VRU Vastgestelde jaarrekening en begroting_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stukken
G-01-VRU-Vastgestelde-jaarrekening-en-begroting-Geredigeerd.pdf PDF, 40 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-01 VRU Bijlage - Notitie zienswijzen ontwerp Begroting 2019 VRU.pdf

Ingekomen stukken
G-01-VRU-Bijlage-Notitie-zienswijzen-ontwerp-Begroting-2019-VRU.pdf PDF, 379 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar